دریافت لوح تقدیر از جانب شهردار محترم شیراز

پروژه ايستگاه متروى امام حسين (ع) شيراز

لوح تقدیر از جانب
جناب آقای مهندس اسکندرپور
شهردار محترم شیراز