ابلاغ پروژه آفیس پدیده شاندیز

مدیریت پیمان فنی و اجرایی شناسایی و رفع نواقص ابنیه،تأسیسات مکانیکی و برقی و نصب تجهیزات ساختمان اداری شماره 2 و … پروژه پدیده شاندیز به شرکت ابلاغ گردید.