توسعه سازمانی

عمران سریر در نظر دارد تا با انتخـاب بهتریـن‌ها کیفیـت خدمـات خود را به صورت مستمـر ارتقا دهد. ما در واحد توسعـه سازمانـی با بهره‌گیری از متخصصین خبره و جوانان مستعد در بخش‌های کنترل پروژه، توسعه بازار، منابع انسانی، انفورماتیک و ایمنی می‌کوشیم تا راه‌حل‌هایی سریع و مطمئن برای ارتقای کیفیت در محصول نهایی بیابیم. بـه طور خلاصه فعالیت‌های ما در واحد توسعه سازمانـی بـه شرح ذیل می‌باشند: 

  • تدوین استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان
  • کنترل پروژه‌ها، شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه گزارش‌ها مدون به کارفرمایان و مشتریان
  • مطالعه بازارهای هدف جهت ایجاد تنوع در محصول و توسعه بازار
  • مهندسی مجدد در روابط سازمانی و به روز نمودن ساختار سازمانی
  • توسعه ساختار منابع انسانی و ارتقای ضریب عملکرد همکاران
  • ایمن نمودن فضای کار با شناسایی ریسک‌های موجود و توجه به بهداشت کار
  • تدوین ساختار مدونICT جهت بسترسازی شبکه داخلی و افزایش بهره‌وری با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی