موضوع شرکت:

هدف از تاسیس شرکت، طراحی، ساخت، و احداث و تعمیرات خطوط و پستها و نیروگاهها می باشد

خدمات شرکت:

  • طراحی، ساخت تجهیزات، لوازم و ابزار و احداث خطوط و ساختمان پستها و نیروگاهها و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع نیروی برق.
  • ارائه خدمات فنی در زمینه ی تخصصی.
  • تهیه و وارد نمودن هر نوع مصالح، لوازم، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز پروژه های اجرائی.
  • مشارکت وسرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور در جهت اهداف شرکت.

رتبه ها:

  • رتبه 2 برق از امور نظام اجرایی طرح ها
  • رتبه5 ارتباطات از امور نظام اجرایی طرح ها
شرکت احداث خطوط و پستها پیما برق (سهامی خاص)

عضویت ها و گواهی نامه ها

شرکت پیما برق:

ایران ، تهران
خیابان نفت شمالی – خیابان دهم – خیابان نیل
کوچه سینای غربی – شماره 9A
شرکت پیما برق ، کد پستی: 1939614135

تلفن:52-02122619350

فکس: 02122619353

www.peymabargh.com

infopb@peymabargh.com