سرپرست معاونت پشتبانی و امور قراردادها

آقای مهندس جمال شریف زاده

سرپرست معاونت اقتصادی و منابع انسانی

آقای مهدی موفقی

نماینده مدیرعامل در پروژه ها

آقای مهندس محمدرضا محصصیان

مدیر پروژه

آقای مهندس احمد مشایخی
آقای مهندس احمد مشایخی

مدیر پروژه

آقای مهندس سید محمد حسینی ابرده
آقای مهندس سید محمد حسینی ابرده

مدیر پروژه

آقای مهندس فرهاد صدری
آقای مهندس فرهاد صدری

مدیر پروژه

آقای مهندس مصطفی شهرستانی
آقای مهندس مصطفی شهرستانی

مدیر پروژه

آقای مهندس کاوه حاجی علی پاشایی
آقای مهندس کاوه حاجی علی پاشایی

مدیر تامین تجهیزات کارگاه‌ها

آقای مهندس فرشاد فرزاد

سرپرست فنی و مهندسی

آقای مهندس پژمان رمقی

مدیر تأمین تجهیزات

آقای مهندس محمد کیانی

سرپرست امور قراردادها

آقای مهندس علی عطایی

سرپرست اموال و ماشین آلات

آقای مهندس علی اصغر شاه حسینی

مدیر امور مالی

آقای مصطفی حضرتی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس مازیار اسماعیلی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس امیرحسین رضایی

سرپرست کارگاه

امیر مؤیدی
آقای مهندس امیر مؤیدی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس ایوب فرجی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس حسن بیرامی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس محمد حسنلو

سرپرست HSE

آقای مهندس محمد مشکل‌گشا

سرپرست دفتر حقوقی

آقای دکتر محمد جوان

کارشناس حقوقی

آقای جمشید محمدقلی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

خانم مهندس سمانه براری
خانم مهندس سمانه براری

سرپرست سیستم‌ها و روش‌ها

خانم مهندس عاطفه شفیعی

سرپرست دفتر خدمات و پشتیبانی

آقای مهندس سید حسام الدین بیاشاد

کارشناس کنترل پروژه

آقای مهندس سیاوش حقیقی

کارشناس فنی تاسیسات

آقای مهندس سهیل سهی

کارشناس ارشد فنی و مهندسی

آقای مهندس حمیدرضا عباس زاده

کارشناس ارشد تأمین تجهیزات

آقای مهندس بابک چوبک

کارشناس تأمین تجهیزات

آقای مهندس حمید سلیمانی

کارشناس مناقصات

آقای مهندس امید نصراللهیان

کارشناس ارشد فنی و مناقصات

آقای مهندس علی همایون فال

کارشناس مناقصات

آقای مهندس بهرام مهری

کارشناس امور قراردادها

آقای مهندس مهدی رضوانی

کارشناس امور قراردادها

آقای مهندس فرهاد میرزائیان

کارشناس امور قراردادها

خانم مهندس محبوبه شکری

کارشناس فناوری اطلاعات

خانم مهندس فائزه صالحی

سرپرست فناوری اطلاعات

آقای مهندس امیررضا طاهری

کارشناس ارشد مالی

آقای نیما حاجی صفار

سرپرست حسابداری

آقای روزبه جلالوند

کارشناس مالی

آقای محمد عیسی خانی

کارشناس مالی

آقای میلاد دسترنج

کارشناس مالی

آقای صدرا رازقی

کارشناس منابع انسانی

خانم مرجان قره خانی

کارشناس منابع انسانی

خانم فتانه کبریایی

مسئول دفتر

خانم فرانک برومند

مسئول دفتر

خانم عطیه خیامی

مسئول دفتر

خانم سارا شفائی