سرپرست معاونت پشتیبانی و امور قراردادها

آقای مهندس جمال شریف زاده

سرپرست معاونت اقتصادی و منابع انسانی

آقای مهدی موفقی

مدیر پروژه

آقای مهندس احمد مشایخی
آقای مهندس احمد مشایخی

مدیر پروژه

آقای مهندس سید محمد حسینی ابرده
آقای مهندس سید محمد حسینی ابرده

مدیر پروژه

آقای مهندس فرهاد صدری
آقای مهندس فرهاد صدری

مدیر پروژه

آقای مهندس مصطفی شهرستانی
آقای مهندس مصطفی شهرستانی

مدیر پروژه

آقای مهندس کاوه حاجی علی پاشایی
آقای مهندس کاوه حاجی علی پاشایی

سرپرست اموال و ماشین آلات

آقای مهندس علی اصغر شاه حسینی

سرپرست فنی و مهندسی

آقای مهندس پژمان رمقی

سرپرست امور قراردادها

آقای مهندس علی عطایی

مدیر امور مالی

آقای مصطفی حضرتی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

آقای مهندس محمدرضا محصصیان

مدیر تامین تجهیزات کارگاه‌ها

آقای مهندس فرشاد فرزاد

سرپرست کارگاه

آقای مهندس مازیار اسماعیلی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس حمید بنی‌صفار
آقای مهندس حمید بنی‌صفار

سرپرست کارگاه

امیر مؤیدی
آقای مهندس امیر مؤیدی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس محمد حسنلو

سرپرست کارگاه

آقای مهندس حسن بیرامی

سرپرست HSE

آقای سعید فطین

سرپرست دفتر حقوقی

آقای دکتر محمد جوان

کارشناس حقوقی

آقای جمشید محمدی‌نیا

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

خانم مهندس سمانه براری
خانم مهندس سمانه براری

سرپرست سیستم‌ها و روش‌ها

خانم مهندس عاطفه شفیعی

سرپرست دفتر خدمات و پشتیبانی

آقای مهندس سید حسام الدین بیاشاد

سرپرست فناوری اطلاعات

آقای مهندس امیررضا طاهری

کارشناس فنی تاسیسات

آقای مهندس سهیل سهی

کارشناس ارشد فنی و مهندسی

آقای مهندس حمیدرضا عباس زاده

کارشناس کنترل پروژه

آقای مهندس سیاوش حقیقی

کارشناس فناوری اطلاعات

خانم مهندس سمانه علیاری

کارشناس فنی و مهندسی

آقای مهندس مهدی رضوانی

کارشناس ارشد فنی و مناقصات

آقای مهندس علی همایون فال

کارشناس مناقصات

آقای مهندس بهرام مهری

کارشناس امور قراردادها

آقای مهندس فرهاد میرزائیان

کارشناس امور قراردادها

خانم مهندس محبوبه شکری

کارشناس ارشد مالی

آقای نیما حاجی صفار

سرپرست حسابداری

آقای روزبه جلالوند

کارشناس مالی

آقای محمد عیسی خانی

کارشناس مالی

خانم لیلا صبوری

کارشناس مالی

آقای میلاد دسترنج

کارشناس مالی

خانم مهسا حسینی زاده

کارشناس منابع انسانی

خانم مرجان قره خانی

کارشناس منابع انسانی

خانم فتانه کبریایی

مسئول دفتر

خانم فرانک برومند

مسئول دفتر

خانم عطیه خیامی

مسئول دفتر

خانم بهناز سادات اردستانی
خانم بهناز سادات اردستانی

مسئول دفتر

خانم سارا شفائی