سرپرست معاونت پشتبانی و امور قراردادها

آقای مهندس جمال شریف زاده

سرپرست معاونت اقتصادی و منابع انسانی

آقای مهدی موفقی
آقای مهدی موفقی

مدیر پروژه

آقای مهندس احمد مشایخی
آقای مهندس احمد مشایخی

مدیر پروژه

آقای مهندس سید محمد حسینی ابرده
آقای مهندس سید محمد حسینی ابرده

مدیر پروژه

آقای مهندس فرهاد صدری
آقای مهندس فرهاد صدری

مدیر پروژه

آقای مهندس مصطفی شهرستانی
آقای مهندس مصطفی شهرستانی

مدیر پروژه

آقای مهندس کاوه حاجی علی پاشایی
آقای مهندس کاوه حاجی علی پاشایی

مدیر تامین تجهیزات کارگاه‌ها

آقای مهندس فرشاد فرزاد

سرپرست فنی و مهندسی

آقای مهندس پژمان رمقی

مدیر تأمین تجهیزات

آقای مهندس محمد کیانی

سرپرست امور قراردادها

آقای مهندس علی عطایی

سرپرست اموال و ماشین آلات

آقای مهندس علی اصغر شاه حسینی

مدیر امور مالی

آقای مصطفی حضرتی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس بهرام کلاگر
آقای مهندس بهرام کلاگر

سرپرست کارگاه

آقای مهندس مازیار اسماعیلی

سرپرست کارگاه

امیر مؤیدی
آقای مهندس امیر مؤیدی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس ایوب فرجی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس حسن بیرامی

سرپرست کارگاه

آقای مهندس محمد حسنلو

سرپرست HSE

آقای مهندس محمد مشکل‌گشا

سرپرست دفتر حقوقی

آقای دکتر محمد جوان

کارشناس حقوقی

آقای جمشید محمدقلی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

خانم مهندس سمانه براری
خانم مهندس سمانه براری

کارشناس تأمین تجهیزات

آقای مهندس حمید سلیمانی

سرپرست دفتر خدمات و پشتیبانی

آقای مهندس سید حسام الدین بیاشاد

کارشناس ارشد امور مناقصات

خانم مهندس نسیم همدم نیا

کارشناس کنترل پروژه

آقای مهندس سیاوش حقیقی

کارشناس امور قراردادها

آقای مهندس مهدی رضوانی

کارشناس امور قراردادها

آقای مهندس علی همایون فال

سرپرست سیستم‌ها و روش‌ها

خانم مهندس عاطفه شفیعی

کارشناس فنی تاسیسات

آقای مهندس سهیل سهی

کارشناس ارشد فنی و مهندسی

آقای مهندس حمیدرضا عباس زاده

کارشناس فنی و مهندسی

جناب آقای مهندس بهرام مهری

کارشناس ارشد مالی

آقای نیما حاجی صفار

سرپرست حسابداری

آقای روزبه جلالوند

کارشناس مالی

آقای محمد عیسی خانی

کارشناس فناوری اطلاعات

خانم مهندس شیرین ابراهیمی

کارشناس فناوری اطلاعات

آقای مهندس امیررضا طاهری

کارشناس مالی

آقای میلاد دسترنج

کارشناس مالی

آقای صدرا رازقی

کارشناس مالی

خانم بهناز اسفندیاری

کارشناس منابع انسانی

خانم مرجان قره خانی

کارشناس منابع انسانی

خانم فتانه کبریایی

مسئول دفتر

خانم عطیه خیامی

مسئول دفتر

خانم مریم گلستانی

مسئول دفتر

خانم سارا شفائی

مسئول دفتر

خانم فرانک برومند