برنده مناقصه پروژه عملیات اجرای کامل احداث ساختمان اداری وزرا

برنده مناقصه پروژه عملیات اجرای کامل احداث ساختمان اداری وزرا

اجرای سازه نگهبان ، عملیات خاکبرداری و احداث فونداسیون انجام پذیرفته است و هدف از انجام این پروژه ، عملیات اجرای کامل احداث ساختمان اداری وزراء بطور کامل که شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) می باشد :
– مساحت تقریبی زمین 920 متر مربع (ملک شمالی با ابعاد شمال و جنوب 23 متر و شرق و غرب 40 متر)
– مساحت تقریبی زیر بناء: 12000 متر مربع
– تعداد طبقات از روی پی: 18 طبقه ( 6 طبقه زیر زمین)
– ساخت و نصب اسكلت فلزی و کلیه عملیات مربوط به اتمام اسكلت ساختمان
– سقف عرشه فولادی
– اجرای عملیات سفت کاری، نازك کاری
– اجرای تاسیسات مكانیكی و برقی
– اجرای نما
– راه اندازی و تحویل پروژه به کارفرما و بهره بردار