تصاویر 360 درجه هوایی از پایانه آزادگان

Azadegan_tinyplanet_05

این تصاویر در تابستان 1402 عکاسی شده است.
پایانه آزادگان یکی از بزرگترین پروژه‌های مترویی تهران و ایران است که قرار است پایانه‌ای برای چند خط مترو در تهران باشد.