🎥 مستند ویدیویی عملیات اجرایی پروژه ساختمان اداری همراه اول

عکس هوایی ساختمان دیتاسنتر همراه اول

سازه بتنی در 12 طبقه با سطح زیر بنایی مختلف که از 2200 متر مربع شروع و در طبقات بالاتر به 800 متر مربع خواهد رسید.
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار ایران
مشاور : شرکت نو اندیش
پیمانکار: شرکت بین الملل عمران سریر