بازدید از پروژه های مترو مشهد

بازدید از پروژه های مترو مشهد

ایستگاه کوهسنگی

بازدید از پروژه های مترو مشهد

بازدید مدیر عامل محترم قطار شهری مشهد جناب آقای مهندس کیامرز
مدیر محترم پروژه خط 2 موسسه مهندسی رهاب، جناب آقای مهران فر
و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر جناب آقای محمد رضا جنتیان از
عملیات اجرای ایستگاه مترو سلامت و ایستگاه مترو کوهسنگی

بازدید از پروژه های مترو مشهد
بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع)

بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز از پروژه مترو ایستگاه امام حسین (ع) شیراز

بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع)

بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز از پروژه مترو ایستگاه امام حسین (ع) شیراز

بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع) شیراز با حضور

 • جناب آقای مهندس حسن مرادی(رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)
 • جناب آقای مهندس مهراب مرادی،(مجری خط 1 و 2 سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)
 • جناب آقای مهندس معابر فرد(مدیر پروژه سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)
 • جناب آقای مهندس کامکار(سرپرست دستگاه نظارت ایستگاه امام حسین (ع شیراز)

مورخ 01/06/99 در حالی انجام شد که شرکت بین الملل عمران سریر هم اکنون در پارت های 15، 2 ،3، 20و12 در خطوط 1 و 2
مترو شهر شیراز در حوزه های ساخت ایستگاه و ورودی های مربوطه و همچنین تکمیل محوطه سازی مشغول به فعالیت می باشد.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز ضمن ارائه راهکارهای راهبردی و اظهار نظر در خصوص تکمیل
فعالیت های باقیمانده از بهره برداری پارت 15 مربوط به خط 1 در هفته آینده خبر داد.
در حال حاضر شرکت بین الملل عمران سریر در پارت 2 مربوط به خط 2 در حال آماده سازی مسیر عبور دستگاه TBM می باشد.
لازم به ذکر است این پارت در عمق 33 متری زیر سطح زمین عمیق ترین پارت مترو پروژه شیراز محسوب می گردد.
مراحل حفاری گالری و تحکیم اولیه در پارت 12 در ورودی سوم ایستگاه مترو امام حسین (ع) نیز در حال اجرا می باشد.
همچنین خاکبرداری در پارت 20 نیز در حال انجام بوده که بدلیل وجود برخی از مشکلات وابسته
به تأسیسات شهری تا زمان رفع معارض توسط شهرداری منطقه مسکوت مانده است.

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط 7 مترو تهران

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط 7 مترو تهران

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط 7 مترو تهران برای کارشناسان پروژه خط 7 مترو تهران در شرکت عمران سریر
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران که به منظور افزایش ایمنی و گواهی اعتبار پیمانکاران از سوی وزارت کار صادر می گردد،
در سال ۱۳۸۸ بر طبق آیین نامه استاندارد توسط شورای عالی حفاظت فنی مطرح شد
و پس از بررسی های موجود در سال ۱۳۸۹ به تصویب قانونی رسید.
بر اساس این آیین نامه کلیه کارفرمایان موظف می باشند تا تنها با پیمانکارانی که
دارای این گواهینامه هستند، قرارداد کاری ببندند.

از جمله مهم ترین مزایای صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران به شرح زیر است:

 • افزایش میزان اعتبار شرکت
 • امکان موفقیت در مناقصات بدلیل وجود گواهینامه بعنوان یک امتیاز مثبت در ارزیابی
 • حسن نظر کارفرمایان نسبت به پیمانکارانی که گواهینامه صلاحیت ایمنی دارند
 • ایجاد منطق ارزیابی و کنترل عوامل خطر ساز محیطی و شغلی در پوشش الزامات گواهینامه صلاحیت ایمنی

در همین راستا شرکت بین الملل عمران سریر ضمن اخذ گواهینامه مذکور، همواره تلاش نموده است
تا با بکارگیری روش های مبتنی بر الزامات قانونی و استاندارد های

 • ISO 45001
 • OHSAS18001

در راستای تأمین منابع و پیاده سازی این الزامات در حوزه های ایمنی حرفه ای و بهداشت شغلی و محیط زیست اقدام نماید.
به همین منظور هر ساله با برگزاری جلسات آموزشی پیرامون مفاهیم مربوط به ایمنی و HSE هم راستا با آموزش های مرتبط حین کار به پرسنل جهت تحقق این مهم گام برداشته است.

در جلسه آموزش مفاهیم HSE که با حضور کارشناسان پروژه خط 7 مترو تهران و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بعنوان مدرس این جلسه آموزشی برگزار گردید
مباحث کلی تحت عنوان یک guideline مطرح شد که اهم این مباحث به شرح است:

 • معرفی سیستمها و الگوهاي مدیریت ایمنی و بهداشت کار
 • شناخت روشهاي کنترل بیماریهاي ناشی از کار
 • شناخت روشهاي تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و اصول پیشگیري از آن
 • شناخت روشهاي سیستماتیک پیشگیري و کنترل خطرات و عوامل زیانآور محیط کار
 • اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردي
 • تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت هاي حقوقی و قانونی
میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران
میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

برگزاری کمیسیون تحویل موقت پروژه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

نمایندگان کارفرما

 • مهندس نصیری ، معاونت فنی سازمان
 • مهندس صبوری ، مدیر نظارت سازمان
 • مهندس جعفرزاده ، مدیر طراحی
 • مهندس مقنیان مدیر پروژه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نماینده مشاور

مهندس نیک گفتار مدیر پروژه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نمایندگان پیمانکار

مهندس مشایخی ، مدیر پروژه و
مهندس حسنلو سرپرست کارگاه پروژه احداث ساختمان های اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری استان تهران

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا

چگونه توانستیم شرایط حمایتی از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا ایجاد نماییم؟

در بازدید از پروژه خط 7 مترو تهران که در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور:

 • مدیر عامل محترم مترو تهران (جناب آقای مهندس امام)
 • مجری محترم خط ۷ مترو تهران (جناب آقای مهندس یوسفی)
 • مدیر عامل محترم شرکت بهروی (جناب آقای مهندس شمسی)
 • مدیر پروژه محترم خط هفت- شرکت بهروی (جناب آقای مهندس حیدری)
 • مدیر پروژه محترم خط هفت -شرکت سپاسد (جناب آقای مهندس خلیلی)
 • سرپرست کارگاه محترم خط هفت-شرکت سپاسد (جناب آقای مهندس نعمت زاده)
 • معاونت فنی محترم خط هفت-شرکت مترو (جناب آقای مهندس لطفی)

انجام گردید، گزارش مبسوط از مجموعه اقدامات انجام شده توسط شرکت بین الملل عمران سریر از روند اجرای عملیات پروژه ارائه گردید.

همزمانی شروع به کار پروژه و مشاغل با ریسک متوسط از اول اردیبهشت ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شد
تا مدیران پروژه با تغییر در زمان و روش اجرای کار شرایط حمایتی را برای کسب و کارهای حوالی محل اجرای پروژه ایجاد نمایند
و از مصادیق آن اجرای عملیات حفاری و تحکیم از تراز تیکت هال مربوط به گالری ورودی شمالی می باشد
که اجرای آن بدلیل ملاحظات مشاغلی که تازه شروع به کار کرده بودند در دو بازه زمانی مجزا صورت پذیرفت.

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا
ایستگاه مترو خط 7

با توجه به بافت فرسوده محل اجرای پروژه برای هر گونه عملیات اجرایی در منطقه
فرآیند مدیریت ریسک می بایست بیش از پیش با دقت بالا و به صورت مستمر در
پایین ترین سطح عملیات اجرایی آن صورت گیرد
در همین راستا نشست مغازه ها و منازل مسکونی اطراف بعنوان یکی از
ریسک های بالقوه شناسایی و راه حل اجرای حفاری و تزریق بعنوان risk response در نظر گرفته شد.
پارکینگ شتر داران بالاتر از میدان قیام در خیابان ری که این روزها به نام کوچه شهید دیانی شناخته می شود
از جمله اماکن قدیمی شهر تهران است که در حین اجرای پروژه با عنایت ویژه از آن صیانت بعمل آمده است.

اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات

اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات

اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات خراسان رضوی

بانک صادرات ایران شعبه ساجد خراسان رضوی شهر مشهد مقدس
با هدف تکریم و ارج نهادن به وفاداری مشتریان و همچنین اعلام برنامه های آتی برای پشتیبانی از شرکت ها و سازمان های بزرگ طرف قرارداد
از شرکت بین الملل عمران سریر بعنوان یکی ازمشتریان برتر خود با حضور:
جناب آقای شایان، ریاست محترم حوزه 5 خراسان رضوی
جناب آقای کریمی ریاست محترم شعبه ساجد مشهد و
جناب آقای ناجی کارشناس ارشد محترم بازاریابی خراسان رضوی قدردانی و تجلیل نمود.

با توجه به اینکه بانک به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری که سرمایه اصلی و منابع آن از طریق سپرده گذاری و ارائه خدمات به مشتریان تأمین می گردد،
وفاداری مشتری بعنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و سودآوری بانک ها همواره مورد توجه قرار گرفته است،
این ویژگی در سطح بالایی از مشتریان می تواند باعث تمایل مشتریان به ادامه و توسعه روابط با موسسات مالی گردد.
شرکت بین الملل عمران سریر بر این باور است که دستیابی به اهداف و انتزاع شرکت جز با همکاری و مساعدت با همکاران تجاری و ذی نفعان خود و بویژه بهره مندی از خدمات و تسهیلات نظام بانکی میسر نخواهد شد،
لذا این شرکت با استعانت از پروردگار منان و با تکیه بر تلاش و دانش فنی کادر متخصصان خود با حضور در پروژه های عمرانی بعنوان کارفرما و مجری جهت تحقق این مهم گام نهاده است.

دهم تیر روز ملی صنعت و معدن

دهم تیر روز ملی صنعت و معدن

روزملی صنعت و معدن

دهم تیر روز ملی صنعت و معدن گرامی باد

بسمه تعالی
سال روز صنعت و معدن که مصادف شده با سال جهش تولید
را از طرف خود و هئیت مدیره شرکت عمران سریر حضور کلیه
خواهران و برادران همکار تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
امید است با اتکای به خداوند متعال بتوانیم مانند گذشته در
پیش برد پروژه های عمرانی کشور کوشا و موفق باشیم.

محمود جنتیان
مدیرعامل

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران توسط تیم ارزیاب مدیریت پروژه اروپا IPMA و
معرفی پروژه های شرکت بین الملل عمران سریر در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت مبتنی بر اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به یک موضوع بسیار مهم برای شرکتها تبدیل شده است
و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند.
این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون در کشورهاي توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از
سوي حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمانهاي بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می گردد.
با گذشت بیش از ۶۰ سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به ادبیات مدیریت شرکت ها و
کسب و کارها ، هنوز این مفهوم در فضاي کسب و کار ایران جایگاه شایسته اي پیدا نکرده است.
طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشاي بسیاري از مشکلات
اقتصادي و اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال و بهره وري نیروي کار گردد.
از جمله مصادیق مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت بین الملل عمران سریر در پروژه خط ۷ مترو تهران می توان به اجرای
سازه های الحاقی جهت حفظ نمای قدیمی ترین ساختمان کفش ملی تهران و بازسازی مغازه های ضلع جنوب غربی میدان قیام اشاره نمود.

پروژه حفاری مکانیزه بخش شرقی-غربی خط7 متروی تهران

پروژه حفاری مکانیزه بخش شرقی-غربی خط7 متروی تهران توسط پیمانکار دسته دوم و در آبان ماه 1387 آغاز گردید
و حفاری توسط دستگاه حفاری مکانیزه(TBM)، طی زمستان 1394 در محدوده ایستگاه قیام در حال انجام بوده است.
انجام حفاری به علت برخورد با سفره های آب زیر زمینی و قنوات در این محدوده
با افزایش چشمگیر دبی آب به صورت روزانه همراه بوده
که این افزایش دبی آب و زهکشی های ممتد صورت گرفته موجب نشست های سطحی
فراگیر در محدوده میدان قیام و همچنین نشست بافت فرسوده و منازل گردیده است.
قدمت و فرسودگی باعث شکست و بعضاً واژگونی سازه های فوق الذکر طی عملیات حفاری مکانیزه شده است.
هم اکنون ساخت کلیه مغازه ها و ساختمان های آسیب دیده ضلع جنوب غربی ایستگاه میدان قیام(پشت ایستگاه BRT) انجام پذیرفته است
که هزینه ای معادل 8/162/530/957 ریال برای شرکت در بر داشته است.
مورد دیگر ساختمان کفش ملی می باشد که با توجه به فرسودگی مقارن با همین زمان دچار نشست در بخش مقابل بنا گردید
که توسط اجرای سازه الحاقی توسط شرکت بین المل عمران سریر بازسازی و نگهداری از آن بعمل آمد.

موقعیت پروژه و محدوده قرار گیری ساختمان ها

در نقشه های ذیل نقشه جانمایی ایستگاه میدان قیام و مغازه های ضلع جنوب غربی و همچنین محدوده عملیات اجرای تحکیم واقع در میدان مذکور مشخص گردیده است.

موقعیت پروژه و نقشه همپوشانی با ساختمان کفش ملی

در نقشه های ذیل نقشه جانمایی و همپوشانی ساختمان کفش ملی با موقعیت ایستگاه نمایش داده شده است
شایان ذکر است که به علت قرارگیری تقسیم مسافر شمال غربی در زیر ساختمان کفش ملی جبهه کاری فوق با وقفه مواجه می باشد

موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

بازدید مجری محترم خط 3 مترو تهران ، سرکار خانم مهندس عارفی

بازدید سرکار خانم مهندس عارفی ، مجری محترم خط 3 مترو تهران بهمراه
نمایندگان مشارکت بین الملل عمران سریر ، تانا انرژی و صاپا (تسا) از
محل پروژه پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

اطلاعات بیشتر درباره پروژه احداث پایانه جنوبی خط 3 متروی تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران
ایستگاه راه آهن اسفراین

ایستگاه راه آهن اسفراین

معرفی پروژه ایستگاه راه آهن اسفراین

این پروژه در تاریخ 28/11/1398 با موضوع عملیات احداث ساختمان های اصلی،
جنبی و محوطه سازی ایستگاه راه آهن اسفراین در محور جوین – اسفراین – بجنورد در قالب طرح
« عنوان مطالعه و احداث آنتن ایستگاه راه آهن جوین اسفراین بجنورد»

تأمین اعتبار و به شرکت بین الملل عمران سریر بعنوان مجری ابلاغ گردید.

ایستگاه راه آهن اسفراین

کارفرما این پروژه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی می باشد.
این طرح در دو فاز شامل فاز یک مسیر جوین-اسفراین و فاز دو مسیر اسفراین-بجنورد در حال اجرا است.
آنچه که در این دو قطعه تاکنون اجرایی شده است عملیات زیرسازی و ساخت تونل بوده است.
مطابق اظهارات مدیر پروژه با توجه به پاندمی ویروس کووید 19 و تأخیرات بوجود آمده
در عملیات اجرایی پروژه، کلیه فرایند های اجرایی با تاخیر حدود 2 ماه از ابتدای اردیبهشت ماه 99 از سر گرفته شده اند.
وی با اشاره به تمرکز و اهتمام تیم اجرایی در ساخت و تحویل ساختمان اصلی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرما و مشاور افزود:
تاکنون 80 در صد تجهیز کارگاه تکمیل شده و تلاش بر این است ساختمان اصلی ایستگاه طی 14 ماه آینده آماده تحویل گردد.
9 سازه که عبارتند از:

 • ساختمان اصلی ایستگاه
 • ساختمان پلیس
 • ساختمان نگهبانی
 • ساختمان سوزنبانی
 • ساختمان انبار کالا
 • ساختمان ژنراتور
 • ساختمان انبار آب زیر زمینی
 • برج منبع آب هوایی
 • سایبان سکو

در دامنه موضوع پیمان جهت احداث به این شرکت واگذار گردیده است.
این پروژه در 10 کیلومتری شهرستان اسفراین با دسترسی محلی از جاده امام زاده نظرگاه واقع گردیده است.

بازدید دکتر قوامی، نماینده مجلس شهرستان اسفراین از محل پروژه

بازدید دکتر قوامی، نماینده مجلس شهرستان اسفراین از محل پروژه با بررسی روند اجرای فعالیت های جاری
و گزارش از پیشرفت کار پروژه شامل اجرای فونداسیون بچینگ، نصب سیلوی سیمان، اجرای دیواره پیرامونی بچینگ، رنگ آمیزی و کابل کشی و همچنین تجهیز کارگاه همراه گردید.
دکتر قوامی ضمن اشاره به تسریع در روند تأمین اعتبار در خصوص رفع موانع و مشکلات، دسترسی به تسهیلات و انشعابات اصلی برق و آب و سوخت نیز اعلام مساعدت نمودند.