ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

افتتاح ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

افتتاح ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

افتتاح و بهره برداری از ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و 8 بازار جدید میوه و تره بار و با حضور شهردار تهران، وزیر جهاد کشاورزی، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر تهران

به اطلاع می رساند شهردار محترم تهران، وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس محترم شورای شهر تهران جنابان
آقای مهندس پیروز حناچی، آقای مهندس کاظم خاوازی، آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی و هیأت همراه در روز شنبه
مورخ 1399.12.09، ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و 8 بازار جدید میوه و تره بار را افتتاح نمودند.
در خورنگرش است سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران توسط نیروهای متخصص و پرتوان شرکت بین الملل عمران سریر احداث گردیده است.
طی این بازدید شهردار محترم تهران از افتتاح 19 بازار جدید تا نیمه فروردین ماه سال 1400 در تهران خبر داد.
وی افزود امروز شاهد افتتاح ساختمان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار به همراه 8 بازار از این تعداد بودیم.

اجرای عملیات ساختماني محور خیابان حر عاملي مشهد

اجرای عملیات ساختماني محور خیابان حر عاملي مشهد

ابلاغ برنده مناقصه عمومی پروژه “اجرای عملیات ساختماني بلوك 2 – 10 محور خیابان حرعاملي مشهد” به شرکت بین الملل عمران سریر

پیرو مناقصه برگزار شده از سوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، شرکت بین الملل عمران سریر در آبان ماه سال جاری
به عنوان برنده مناقصه عمومی احداث ساختمان بلوك 2 – 10 محور خیابان حرعاملي مشهد با شرح مشخصات زیر تعیین گردید.
لذا ضمن تبریک به خانواده عمران سریر که با تلاش شبانه روزی مدیران ، پرسنل و کلیه عوامل ذی ربط پله های ترقی را مستمراً طی نموده است
امید و افتخار دارد با همت و درایت تمامی ارکان محترم پروژه و اتکال به خداوند متعال، قرارداد موصوف را در زمان مقرر و با بهترین کیفیت به سرانجام رساند.

شرح مختصری از پروژه

پروژه موصوف با زیربنای حدود 17000 مترمربع، با هدف بهسازی و نوسازی بافت فرسوده خیابان حر عاملی مشهد و
با کارفرمایی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری وابسته به شهرداری مشهد و توسط شرکت بین الملل عمران سریر اجرا خواهد شد.
زمین پروژه، حاصل تجمیع چندین واحد مسکونی فرسوده و قدیمی بوده که در حال حاضر تخریب گردیده و مسطح شده است
و از آنجاییکه این پروژه در بافت شهری، قدیمی و فرسوده محله حر عاملی مشهد اجرا خواهد شد و ساختمانهای مسکونی که در
همسایگی زمین محل احداث این پروژه قرار دارند عموما از همین دسته بوده و دارای وضعیت آسیب پذیر و فرسوده می باشند
احداث سازه نگهبان گود پروژه که بخشی از موضوع قرارداد خواهد بود از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود ازاین رو تامین پایداری
و امنیت ساختمانهای مجاور از موضوعات اصلی این پروژه می باشد.
پروژه حاضر از لحاظ سازه ای دارای 10 سقف بوده و از نظر معماری شامل دو طبقه زیرزمین، همکف و هفت طبقه روی همکف خواهد بود.
طبقات زیرزمین دارای کاربری پارکینگ، انباری و تاسیسات میباشد و عملیات اجرایی این پروژه شامل گودبرداری و اجرای سازه نگهبان به روش
دیواره دیافراگمی، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت بتن مسلح و سقفها (از نوع تیر-دال)
و اجرای کامل سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد
مدت اجرای موضوع قرارداد 730 روز تقویمی و محل تامین اعتبار مناقصه از محل اعتبارات مناقصه گذار و یا واگذاری املاک متعلق به شهرداری مشهد می باشد.

محدوده عملیات اجرایی پروژه

• تخریب دیوارهای بنایی باقیمانده از ساختمانهای قدیمی قبلی با حفظ ایمنی ساختمانها و دیوارهای مجاور
• انجام عملیات حفاری طبق نقشه ها بصورت یک بارت در میان و انجام عملیات آرماتور بندی بارتهای حفاری شده
و نصب قفسهای آرماتور ساخته شده در بارتهای حفر شده و نهایتاً بتن ریزی بارتهای حاوی قفس آرماتور
• انجام عملیات خاکبرداری مرحله اول تا تراز اجرای انکرینگ و اجرای ردیف اول انکرها و سپس خاکبرداری مرحله دوم
تا تراز اجرای انکرینگ و اجرای ردیف دوم انکرها و انجام عملیات خاکبرداری باقیمانده و… و در نهایت رگلاژ، تسطیح و کوبش خاک زیر فونداسیون
• اجرای فونداسیون بتن مسلح و اجرای اسکلت بتن مسلح سازه بهمراه سقفها (از نوع تیر-دال)
• اجرای عملیات سفتکاری ساختمان
• اجرای عملیات نازک کاری ساختمان
• اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
• و نهایتاً راه اندازی و تحویل ساختمان به کارفرمای محترم پروژه