آئین کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث تونل هونی (تاراز)

آئین کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث تونل هونی (تاراز) در محور بازفت – مسجد سلیمان

در راستای برنده شدن شرکت بین الملل عمران سریر و طی فرایند تشریفات برگزاری مناقصه پروژه “احداث تونل هونی (تاراز) در محور بازفت – مسجد سلیمان”، آئین کلنگ زنی جهت شروع عملیات اجرایی پرونده مذکور با حضور مردم منطقه، استاندار محترم چهارمحال بختیاری و هیئت همراه، مدیر کل منطقه غرب و مرکز شرکت ساخت و توسعه زیر بنایی حمل و نقل کشور، مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر و سایر مسئولین ستادی از وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید. احداث این تونل با هدف اتصال استان خوزستان به استان چهارمحال بختیاری که چشم اندازی روشن برای توسعه این جاده بین استانی است آغاز گردیده و طول مدت اجرا این پروژه سه سال می باشد. احداث تونل هونی (تاراز) می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های رفت و آمد، کاهش هزینه سوخت، افزایش ایمنی جاده، کاهش تصادفات، رونق گردشگری، سهولت دسترسی اهالی منطقه و… را داشته باشد و همچنین حجم مراودات استانی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.