🎥 ویدیوی عملیات راه‌سازی چاه اکتشافی ریت – بخش اول | اندیمشک | اسفند ۱۴۰۲

در این ویدیو که بخش اول آن را مشاهده می‌کنید عملیات عمرانی و فضای منطقه کوه ریت را خواهید دید. کوه ریت در فاصله ۲ ساعته تا اندیمشک در شمال خوزستان قرار دارد. در این منطقه قرار است یک چاه اکتشافی نفت حفر شود. شرکت بین‌الملل عمران سریر جاده منتهی به این چاه و عملیات آماده سازی و خاکبرداری و احداث محل کمپ را در این مکان بر عهده دارد.
کارفرما: شرکت ملی نفت

بخش اول ویدیو:
– خاکبرداری محل حفر چاه اکتشافی
– ابتدای مسیر از کارگاه شرکت بین‌المل عمران سریر تا دشت لاله