تصویر 360 درجه از محل احداث قطعه دوم خط آهن جهرم شیراز

تصاویر 360 درجه از محل احداث قطعه دوم خط آهن جهرم شیراز – 20 مهر 1402

این تصاویر در زمان مراسم آغاز عملیات پروژه تصویربرداری شده است.
مشاهده تصاویر با کیفیت‌تر

برای مشاهده تصاویر باکیفیت‌تر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kuula.co/post/n1/collection/7XLZd