گزارش تصویری پیشرفت پروژه ساختمان اداری شرکت پترو ایران کیش خیابان وزرا – 14 دی

شروع پروژه: تیر 1401
پایان: 28 ماه مدت اولیه پروژه
تعداد طبقه: 17
تقریبا 12هزار متربع
وزن کل اسکلت فلزی حدود 1400تن

پروژه‌ی ساختمان اداری شرکت پترو ایران کیش در خیابان وزرا، توسط شرکت عمران سریر در حال ساخت است. این پروژه در 6 استیج ساخته می‌شود که هر استیج 3 طبقه را شامل می‌شود. . این ساختمان 6 طبقه منفی و 11 طبقه مثبت خواهد داشت.
در گزارش پیش رو عملیات نصب تیرهای استج اول را مشاهده خواهید کرد.