تصاویر 360 درجه از ورود TBM به اسلامشهر _ 18 آبان 1402

دستگاه حفاری TBM به شکل غیر رسمی در تاریخ 18 آبان 1402 بعد از 4 سال وارد ایستگاه مترو اسلاشمهر شد.
این دستگاه با طی مسافت حدود 10 کیلیومتری از پایانه آزادگان بعد از 4 سال به ایستگاه مترو میدان نماز اسلامشهر رسید.

مشاهده تصاویر 360 درجه با کیفیت بیش‌تر.

برای مشاهده تصاویر باکیفیت‌تر از ورود TMB به ایستگاه مترو میدان نماز اسلامشهر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kuula.co/post/5Xrzn/collection/7Xv4h