گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران 1401-1
گواهینامه

TÜV اختصاری برای سه كلمه آلمانی Technischer Überwachungs-Verein به معنی
“اتحاديه بازرسی و پايش فنی” می‌باشد.

آرم TÜV يك آرم ثبت شده تحت حفاظت بين‌المللی است
و فقط شركت‌هايی اجازه دارند اين نام را استفاده كنند كه مطابق با ضوابط
اتحاديه توف‌های آلمان (Verein deutscher TÜV) حداقل 25% سهام آن‌ها متعلق به
يكی از TÜV‌های ثبت شده در آلمان باشد.
در اواخر قرن نوزده ميلادی و در مسير صنعتی شدن كشور آلمان، سازمان‌هايی در فدرال‌ها
و يا مناطق متفاوت اين كشور به منظور تضمين كيفيت در محصولات صنعتی و پايش در
زمينه‌های مختلف فنی شكل‌دهی شدند.

پديد آمدن اين سازمان‌ها بر پايه بكارگيری دانش و تخصص موجود در صنايع و
ايجاد ساختارهای معين به منظور بازرسی و پايش به صورت شخص ثالث و بی‌طرف، بوده است.

گواهینامه ها

  • گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران شرکت عمران سریر در رشته های ساختمان، تاسیسات و راه (رتبه 1) ، آب و نفت و گاز
  • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و بهداشت کار پیمانکاران از وزارت کار
  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015 ISO
  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت 45001:2018 ISO
  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست 14001:2015 ISO
  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS مبتنی بر نظام نامه HSE وزارت نفت ایران

HSE

حرف اول كلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ايمني ) و Environment ( محيط زيست ) است
كه متولي و عهده دار كليه مسائل مربوط به
بهداشت كار ، صنعتي و محيط
ايمني و آتش نشاني
و محيط زيست مي باشد.

ISO9001

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند،
بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که
کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند
و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

هدفی که در متن استاندارد 9001 وجود دارد، این است که سازمانی که این استاندارد را
پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد.
یعنی اگر محصول درجه 2 تولید می شود، این محصول به درجه 3 تنزل نداشته باشد.

ISO14001

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از
آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها،
چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.
این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی
درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.

الزامات کلی استاندارد ایزو 14001 بر شناسایی عوامل آلوده گننده یا بقول استاندارد
جنبه های زیست محیطی است.
جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد
وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.

ISO45001

ایزو 45001 استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود
و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند.
این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده
سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد

گواهینامه ایزو 9001:2015

گواهینامه ایزو 9001:2015

گواهینامه ایزو 45001:2018

گواهینامه ایزو ISO 45001:2018
گواهینامه ایزو ISO 45001:2018

گواهینامه ایزو 14001:2015

گواهینامه ایزو 14001:2015

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE