گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران 1401-1
گواهینامه

TÜV اختصاری برای سه کلمه آلمانی Technischer Überwachungs-Verein به معنی
“اتحادیه بازرسی و پایش فنی” می‌باشد.

آرم TÜV یک آرم ثبت شده تحت حفاظت بین‌المللی است
و فقط شرکت‌هایی اجازه دارند این نام را استفاده کنند که مطابق با ضوابط
اتحادیه توف‌های آلمان (Verein deutscher TÜV) حداقل ۲۵% سهام آن‌ها متعلق به
یکی از TÜV‌های ثبت شده در آلمان باشد.
در اواخر قرن نوزده میلادی و در مسیر صنعتی شدن کشور آلمان، سازمان‌هایی در فدرال‌ها
و یا مناطق متفاوت این کشور به منظور تضمین کیفیت در محصولات صنعتی و پایش در
زمینه‌های مختلف فنی شکل‌دهی شدند.

پدید آمدن این سازمان‌ها بر پایه بکارگیری دانش و تخصص موجود در صنایع و
ایجاد ساختارهای معین به منظور بازرسی و پایش به صورت شخص ثالث و بی‌طرف، بوده است.

گواهینامه ها

  • گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران شرکت عمران سریر در رشته های ساختمان، تاسیسات و راه (رتبه ۱) ، آب و نفت و گاز
  • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و بهداشت کار پیمانکاران از وزارت کار
  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO
  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISO
  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO
  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS مبتنی بر نظام نامه HSE وزارت نفت ایران

HSE

حرف اول کلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ایمنی ) و Environment ( محیط زیست ) است
که متولی و عهده دار کلیه مسائل مربوط به
بهداشت کار ، صنعتی و محیط
ایمنی و آتش نشانی
و محیط زیست می باشد.

ISO9001

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند،
بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که
کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند
و در ایزو ۹۰۰۱ قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

هدفی که در متن استاندارد ۹۰۰۱ وجود دارد، این است که سازمانی که این استاندارد را
پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد.
یعنی اگر محصول درجه ۲ تولید می شود، این محصول به درجه ۳ تنزل نداشته باشد.

ISO14001

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از
آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها،
چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.
این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی
درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.

الزامات کلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بر شناسایی عوامل آلوده گننده یا بقول استاندارد
جنبه های زیست محیطی است.
جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد
وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.

ISO45001

ایزو ۴۵۰۰۱ استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود
و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند.
این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده
سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

گواهینامه ایزو ISO 45001:2018
گواهینامه ایزو ISO 45001:2018

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE