توسعه سازمانی

ارتقاء مستمر کیفیت و خدمات شرکت عمران سریر

عمران سریر در نظر دارد تا با انتخـاب بهتریـن‌ها کیفیـت خدمـات خود را به صورت مستمـر ارتقا دهد. ما در واحد توسعـه سازمانـی با بهره‌گیری از متخصصین خبره و جوانان مستعد در بخش‌های کنترل پروژه، توسعه بازار، منابع انسانی، انفورماتیک و ایمنی می‌کوشیم تا راه‌حل‌هایی سریع و مطمئن برای ارتقای کیفیت در محصول نهایی بیابیم. بـه طور خلاصه فعالیت‌های ما در واحد توسعه سازمانـی بـه شرح ذیل می‌باشند: 

  • تدوین استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان
  • کنترل پروژه‌ها، شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه گزارش‌ها مدون به کارفرمایان و مشتریان
  • مطالعه بازارهای هدف جهت ایجاد تنوع در محصول و توسعه بازار
  • مهندسی مجدد در روابط سازمانی و به روز نمودن ساختار سازمانی
  • توسعه ساختار منابع انسانی و ارتقای ضریب عملکرد همکاران
  • ایمن نمودن فضای کار با شناسایی ریسک‌های موجود و توجه به بهداشت کار
  • تدوین ساختار مدونICT جهت بسترسازی شبکه داخلی و افزایش بهره‌وری با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی