خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت بین الملل عمران سریر فعال در زمینه عمران و ابنیه با استعانت از خداوند متعال و پشتوانه نیروی انسانی متخصص و ماهر ، با ایجاد تفکر فرآیندگرا ، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود ، رضایتمندی مشتریان ، بهبود عملکرد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان برداشته است.بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت HSE تحت استانداردهای بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO ، ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO  ، ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS در سطح شرکت نموده و خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند.

  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
  • توسعه فرهنگ ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی و بسط ارزشهای سازمانی
  • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرآیندها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار گروهی
  • ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری
  • کاهش و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و تولید محصولات دوستدار محیط زیست
  • کاهش مداوم حوادث ، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمر سیستم
  • اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت در سطح سازمان
  • ارتباط مستمر با تأمین کنندگان کالا و خدمات و تلاش جهت ارتقاء کیفی آن ها
  • حفاظت و استفاده بهینه و پایدار از منابع انرژی و به حداقل رساندن ضایعات و آلاینده ها با مدیریت صحیح و مؤثر

بمنظور دستیابی اصول فوق، این شرکت ، سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE را در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند.همچنین شرکت در ابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف ایمنی و بهداشت و محیط زیست در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش ، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی تعریف شده را بررسی می کند.

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.

 

مدیر عامل
محمود جنتیان

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

HSE

حرف اول کلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ایمنی ) و Environment ( محیط زیست ) است که متولی و عهده دار کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار ، صنعتی و محیط ، ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست می باشد.

گواهینامه HSE