ابنیه و ساختمان

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زيربنايی کشور و چه در زندگي شخصی شهروندان نقش خطيری را به عهده پيمانکاران میگذارد
و بر همين اساس عمران سرير وظيفه و هدف اصلی خود را ارتقاء صنعت ابنیه و ساختمان برای توسعه زيربنايی خدمات کشور میداند.
در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهره گيری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را به اجرای پروژه های ملی بکار گرفته است.

دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا

مدیریت پروژه های

 • احداث ساختمان اداری همراه اول (استان البرز-کرج)
 • چرا ابنیه و ساختمان؟

  شرکت عمران سریر طی مدت کوتاه فعاليت خود توانسته است گام های درخور توجهی در عرصه فعاليتهای عمرانی در بخش

  • ساختمان های مسکونی
  • ساختمان های آموزشی
  • ساختمان های اداری ، تجاری
  • ساختمان های فرهنگی
  • ساختمان های ورزشی

  و…. برداشته و به ايفای نقش آرماني خود که همان نوآوری و کارآفرينی میباشد بپردازد.
  در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهره گيری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را برای اجرای پروژه های ملی به کار گيرد.

  راه اندازی و خاتمه پروژه

  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های مسکونی، برج‌ها، مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه و انبوه سازی مسکن
  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های آموزشی
  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های بهداشتی و بیمارستانی
  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های صنعتی و کارخانه‌ای
  • انجام عمليات EPC مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
  • انجام عملیات EPC تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ ها با کاربری گوناگون
  • طراحی، ساخت و نصب سازه‌های فلزی صنعتی و غیرصنعتی
  • عملیات اجرایی محوطه‌سازی، تسطیح و سایت گریدینگ