ابنیه و ساختمان

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زیربنایی کشور و چه در زندگی شخصی شهروندان نقش خطیری را به عهده پیمانکاران میگذارد
و بر همین اساس عمران سریر وظیفه و هدف اصلی خود را ارتقاء صنعت ابنیه و ساختمان برای توسعه زیربنایی خدمات کشور میداند.
در این راستا عمران سریر در نظر دارد با بهره گیری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را به اجرای پروژه های ملی بکار گرفته است.

مدیریت پروژه‌های

چرا ابنیه و ساختمان؟

شرکت عمران سریر طی مدت کوتاه فعالیت خود توانسته است گام های درخور توجهی در عرصه فعالیتهای عمرانی در بخش

 • ساختمان های مسکونی
 • ساختمان های آموزشی
 • ساختمان های اداری ، تجاری
 • ساختمان های فرهنگی
 • ساختمان های ورزشی

و…. برداشته و به ایفای نقش آرمانی خود که همان نوآوری و کارآفرینی میباشد بپردازد.
در این راستا عمران سریر در نظر دارد با بهره گیری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را برای اجرای پروژه های ملی به کار گیرد.

راه اندازی و خاتمه پروژه

 • انجام عملیات EPC ساختمان‌های مسکونی، برج‌ها، مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه و انبوه سازی مسکن
 • انجام عملیات EPC ساختمان‌های آموزشی
 • انجام عملیات EPC ساختمان‌های بهداشتی و بیمارستانی
 • انجام عملیات EPC ساختمان‌های صنعتی و کارخانه‌ای
 • انجام عملیات EPC مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
 • انجام عملیات EPC تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ ها با کاربری گوناگون
 • طراحی، ساخت و نصب سازه‌های فلزی صنعتی و غیرصنعتی
 • عملیات اجرایی محوطه‌سازی، تسطیح و سایت گریدینگ

آخرین اخبار پروژه‌های ابنیه و ساختمان