لوح تقدیر ریاست جمهوری

تندیس شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

لوح تقدیر شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر دانشگاه بویین زهرا

لوح تقدیر فرهنگستان علوم

لوح تقدیر شهردار شیراز

لوح تقدیر شرکت حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

لوح تقدیر شهردار تهران

لوح تقدیر شهردار تهران

عضویت ها :

  • عضویت در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
  • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  • عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران
  • عضویت در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  • عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
  • عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
  • عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی APEC
گواهی عضویت سندیکای شرکتهای ساختمانی 1401
گواهی انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران 1401
کارت بازرگانی
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران (جدید)
apec-1401
گواهینامه عضویت انجمن شرکتهای راه سازی ایران