آبفا

امروزه کمبود آب به همراه افزایش تقاضا برای مصارف داخلی، استفاده کشاورزی و صنعتی از آب اهمیت مدیریت منابع را دو چندان نموده است. دانش فنی تامین آب از منابع در دسترس یکی از مهم ترین چالش‌ها در ایران است.

abfa2

عملیات اجرایی

 • عمليات اجرايی ساخت سدها و سازه های هيدروليكی
 • عمليات اجرايی ساخت و توسعه شبكه های جمع آوری فاضلاب
 • عمليات اجرايی احداث تصفيه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی
 • عمليات اجرايی احداث تصفيه خانه های آب
 • عمليات اجرايی ساخت تونل های انتقال آب
 • نوسازی و بهسازی شبکه های آبیاری کشاورزی

عملیات اجرایی

 • عمليات اجرايی ساخت سدها و سازه های هيدروليكي
 • عمليات اجرايی ساخت و توسعه شبكه های جمع آوری فاضلاب
 • عمليات اجرايی احداث تصفيه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی
 • عمليات اجرايی احداث تصفيه خانه های آب
 • عمليات اجرايی ساخت تونل های انتقال آب
 • نوسازی و بهسازی شبکه های آبیاری کشاورزی

بخش آبفا

امروزه کمبود آب به همراه افزایش تقاضا برای مصارف داخلی، استفاده کشاورزی و صنعتی از آب اهمیت مدیریت منابع را دو چندان نموده است.
دانش فنی تامین آب از منابع در دسترس یکی از مهم ترین چالش‌ها در ایران است.
عمران سریر با استفاده از تخصص و تجربه با ارزش خود طی سالهای اخیر در برنامه ریزی و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه می تواند بهترین راهکار را برای حل مسائل فنی و زیست محیطی مطابق با نیازهای مشتریان و کارفرمایان ارائه نماید.

گسترش حوزه فعالیت ها در اجرای پروژه های توسعه منابع آب مانند:
سدها، سازه های هیدرولیکی و هیدرومکانیک، خطوط انتقال آب، تونل ها، کانال ها و خطوط لوله، مخازن، شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب و فاضلاب، شبکه های آبیاری و زهکشی، ایستگاه های پمپاژ، مهندسی رودخانه و خدمات زیست محیطی از مهمترین اهداف و استراتژی های بلند مدت عمران سریر می باشد
و طی سالهای اخیر با افزایش مطالعات و تحقیقات که منتج به اجرای پروژه های موفق در این حوزه نیز گردیده است خواهد بود .