تعداد کارکنان شرکت از حدود 15 نفر در سال 1384 به بیش از 500 نفر
در سال های اخیر افزایش یافته است .
شرکت بین الملل عمران سریر در طول فعالیت خود ضمن بهره گیری از علم روز توانسته است به ساختاری سازمان یافته و پویا دست یابد
که این ساختار در کنار مجموعه ای از به روزترین ماشین آلات و ابزارآلات مهندسی توانسته است
پاسخگوی تمامی خواسته های مشتریان و کارفرمایان خود در کوتاهترین زمان و با اقتصادی ترین راه حل ها باشد .

درباره عمران سریر بیشتر بدانید

همکاران سریر

شرکت بین الملل عمران سریر با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و مهندسین خود
بیش از یک دهه فعالیت خود را در زمینه های عمرانی توسعه بخشد و
توانسته است پاسخگوی تمامی خواسته های مشتریان و کارفرمایان خود
در کوتاهترین زمان و با اقتصادی ترین راه حل ها باشد
در این بخش به معرفی برخی از همکاران سریر اشاده می شود:

معاونت فنی و مهندسی

آقای مهندس احمد مشایخی
آقای مهندس احمد مشایخی

مدیر مالی

آقای قاسم قاسمی
آقای قاسم قاسمی

مدیرگروه تخصصی ریلی

آقای مهندس محمد نعمتی
آقای مهندس محمد نعمتی

سرپرست تامین تجهیزات

آقای مهندس فرشاد فرزاد
آقای مهندس فرشاد فرزاد

سرپرست نظارت عالیه بر پروژه‌ها

آقای مهندس پژمان صادقیان
آقای مهندس پژمان صادقیان

سرپرست منابع انسانی

آقای مهدی موفقی
آقای مهدی موفقی

سرپرست تعالی سازمانی

خانم مهندس عاطفه شفیعی
خانم مهندس عاطفه شفیعی

سرپرست مناقصات

آقای مهندس علی همایون‌فال
آقای مهندس علی همایون‌فال

سرپرست حسابداری

آقای وحید رشید
آقای وحید رشید

سرپرست انبار و جمع‌دار اموال

آقای امیرحسین دارایی
آقای امیرحسین دارایی

سرپرست سرمایه انسانی

آقای سیدحسام‌الدین بیاشاد
آقای سیدحسام‌الدین بیاشاد

سرپرست فناوری اطلاعات

آقای مهندس محمد صادق‌زاده
آقای مهندس محمد صادق‌زاده

سرپرست خدمات اداری

خانم مریم رشیدی
خانم مریم رشیدی

کارشناس ارشد تأمین تجهیزات

آقای مهندس علی اسلام‌دوست
آقای مهندس علی اسلام‌دوست

کارشناس تأمین تجهیزات

آقای مهدی آهنگری بزرگی
آقای مهدی آهنگری بزرگی

کارشناس تأمین تجهیزات

آقای محمدامین فخاری
آقای محمدامین فخاری

کارشناس تأمین تجهیزات

آقای حامد عطائی
آقای حامد عطائی

کارشناس ارشد امورقراردادها

آقای مهندس فرهاد میرزائیان
آقای مهندس فرهاد میرزائیان

کارشناس امورقراردادها

آقای مهندس آرمین غفاریان
آقای مهندس آرمین غفاریان

کارشناس دفتر فنی و مهندسی

خانم مهندس ترانه مدنی
خانم مهندس ترانه مدنی

کارشناس امور مناقصات

آقای مهندس بهرام مهری
آقای مهندس بهرام مهری

کارشناس مالی

آقای محمد عیسی‌خانی
آقای محمد عیسی‌خانی

کارشناس مالی

خانم زهرا پشم‌چی
خانم زهرا پشم‌چی

کارشناس مالی

آقای علیرضا نورزاده
آقای علیرضا نورزاده

کارشناس مالی

آقای محمد سرداری
آقای محمد سرداری

کارشناس مالی

آقای امیرعباس مافیان
آقای امیرعباس مافیان

کارشناس مالی

آقای علی قدرتی‌نسب
آقای علی قدرتی‌نسب

کارشناس مالی

آقای بهداد جلیلی
آقای بهداد جلیلی

کارشناس مالی

آقای احسان قاسمی
آقای احسان قاسمی

سرپرست امور اداری

خانم فتانه کبریایی
خانم فتانه کبریایی

کارشناس منابع انسانی

آقای رسول افضلی‌فر
آقای رسول افضلی‌فر

مسئول دفتر

خانم فاطمه برومند
خانم فاطمه برومند

مسئول دفتر

خانم فاطمه محمودی
خانم فاطمه محمودی