در بخش خبری شرکت عمران سریر می توانید از آخرین پروژه ها ، بازدیدها و سایر اطلاع رسانی های شرکت در حوزه های مختلف مطلع شوید: