انرژی های نو

در این بخش از خدمات و توانایی های شرکت عمران سریر به حوزه ی انرژ های نو می پردازیم

با توجه به اهمیت بهینه سازی و بهره برداری مؤثر از انرژی های خدادادی ( انرژی های نو ) و وجود آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش تولید انرژی، لزوم کاربرد انرژی های تجدید پذیر در تولید انرژی احساس می شود .

انتظار می رود که این منابع در بلند مدت نقش مهمی در تامین انرژی جهان ایفا کنند و جانشین خوبی برای سوخت های فسیلی باشند، در حال حاضر نکته مهم در روند جانشین سازی این انرژی توجیه مسائل اقتصادی پیش رو است . واحد تحقیق و توسعه شرکت بین الملل عمران سریر یافتن بهترین راه حل در این خصوص را در صدر اولویت های خود قرارداده است .

توجه به محیط زیست و سلامت شهروندان از جمله رسالت های اجتماعی ما در مجموعه بین الملل عمران سریر می باشد و علاقه مندیم با حمایت دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های مربوط به انرژی های نو ایفای نقش نماییم .