کارفرمایان

در این بخش برخی از کارفرمایان شرکت عمران سریر به اختصار معرفی شده است

 • شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
 • شرکت سایپای کاشان
 • شرکت سازه گستر سایپا
 • مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
 • شرکت آزمون جاده ای خودرو
 • سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
 • شرکت مهندسی سپاسد
 • شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
 • سازمان تامین اجتماعی
 • موسسه مهندسی رهاب
 • شرکت مادر تخصصی توانیر
 • سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 • شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر)
 • مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
 • شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

این شرکت تا کنون افتخار همکاری با کارفرمایان زیر را داشته است :

 • شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه
 • قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص)
 • سازمان قطار شهری مشهد و حومه
 • سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
 • سازمان قطار شهری شیراز و حومه
 • سازمان قطار شهری کرج و حومه
 • شرکت گاز استان تهران
 • شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)
 • شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۱)
 • شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۲)
 • شهرداری تهران
 • شهرداری مشهد
 • شهرداری اصفهان
 • شهرداری شیراز
 • شهرداری کرج
 • سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد
 • شرکت برق منطقه ای خراسان
 • شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا