صنعت نفت به عنوان پایه اقتصادی کشور و مهم ترین صنعت در بخش دولتی و خصوصی شناخته میشود. ایران با دارا بودن ۱۰% ذخایر نفتی و ۱۶% ذخایر گاز جهان به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان در این زمینه است. حفظ این سرمایه ملی و مشارکت فعال در سطوح گوناگون صنعت نفت اعم از صنایع بالادستی و پایین دستی وظیفه خطیر نسل فعلی و به خصوص بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی اقتصاد کشور می باشد.

عمران سریر با تکیه بر تخصص های قبلی و سوابق مدیرانن خود در سال ۹۶ موفق به تشخیص صلاحیت در عدم رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید و با هدف گذاری جهت ایفای نقش در صنعت نفت اقدام به تعریف استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت جهت معرفی برند خود به عنوان برند با کیفیت در این صنعت نموده است.