راه آهن شهری

یکی از حوزه های فعالیت شرکت عمران سریر در بخش خدمات و توانایی ها توسعه شبکه حمل و نقل ریلی عمومی (مترو) به عنوان راه حل قطعی می باشد.

ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا و آلودگی های صوتی و محیطی است که با پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس ترین معضلات زیست محیطی در تهران و سایر کلانشهر ها تبدیل شده است و روزانه سلامت میلیون ها شهروند را در معرض تهدید قرار می دهد.

پروژه های بخش راه آهن شهری

راه آهن شهری

ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا و آلودگی های صوتی و محیطی است که با پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس ترین معضلات زیست محیطی در تهران و سایر کلانشهر ها تبدیل شده است و روزانه سلامت میلیون ها شهروند را در معرض تهدید قرار می دهد. به طور قطع توسعه شبکه حمل و نقل ریلی عمومی (مترو) به عنوان راه حل قطعی شناخته شده این مشکل می تواند نقش به سزایی در ارتقای سلامت شهروندان و حفظ و صیانت از محیط زیست به عنوان میراث نسل های آینده ایفا نماید.عمران سریر نیز همگام با سایر نهادهای متولی و و در راستای ایفای رسالت اجتماعی خود گام در مسیر مشارکت حداکثری در پروژه های توسعه حمل و نقل عمومی و به طور خاص پروژه های زیرساختی قطار شهری شامل تونلینگ و ساخت راه های زیرزمینی، احداث ایستگاه های مترو، احداث هواکش ها و سایر سازه های میان تونلی و نیز مهندسی و مطالعات در زمینه روش های نوین و بهینه احداث سازه های مرتبط با حوزه راه آهن شهری نموده است.

مدیریت پروژه

  • مهندسی و اجرای سازه های اصلی و جانبی ایستگاه های مترو
  • مهندسی و اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه های مترو
  • مهندسی و اجرای عملیات تاسیسات الکتریکال ومکانیکال ایستگاه های مترو
  • عملیات اجرایی ساخت تراورس و ریل‌گذاری خطوط مترو
  • مهندسی و اجرای هواکش‌ها و شفت‌های میان تونلی