فرم جذب منابع انسانی

جهت همکاری با ما فرم زیر را تکمیل نمایید:

ما در شرکت عمران سریر به دنبال همکاری هدفمند هستیم و بزرگترین سرمایه خود را نیروی انسانی میدانیم.
پروسه جذب در عمران سریر در تمام طول سال در جریان است.
پس اگر

  • عاشق یادگیری و فضای کار پویا هستید
  • در ابتدای کار هستید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید
  • تجربه کافی بدست آورده و به دنبال ارتقای تجارب در پروژه‌های ملی و زیربنایی هستید
  • تجربه همکاری در پروژه‌ها و طرح‌های زیر بنایی را دارید و به دنبال رویکرد علمی به مدیریت هستید

ما هم مشتاقیم با شما همکاری کنیم.

اعتبار پرسشنامه ها یکسال می‌باشد و در صورتی که بیش از یک سال از تاریخ تکمیل پرسشنامه شما گذشته لطفا پرسشنامه جدید تکمیل نمایید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید