شركت بین الملل عمران سرير پس از طي بیش از یک دهه از تاسيس، با انبوهی از تجربه مفيد و اثر بخش در اجرای طرح های عمرانی، موفق به كسب دانش نوين در تحقق روش هایGC EPCF,EPC,MC, شده است . گذر زمان موجب شده تا این زمينه های رشد و بالندگی را براي بهره وری بيشتر در كنار معيارهای قيمت، زمان و كيفيت به دست آورد .

 

شركت بین الملل عمران سرير براي به منصه ظهور رساندن اين اهداف در ساختار سازمانی مناسب، با سرمايه انساني مستعد و بهره گیری از تكنولوژی های مدرن ICT، اقدام به ايجاد زير ساخت QHSE و پياده سازی سيستم های مدرن مديريت پروژه كرده است . هم زمان با بهبود فرآيندهای كاری چابكی سازمان افزايش يافته است، به نحوی كه با ايجاد آرمان مشترك با ذی نفعان، بتوان به صورت گام به گام آن را به يك سازمان ياد گيرنده ارتقاء بخشيد. از سوی ديگر با دريافت گواهی نامه های مختلف تضمين كيفيت از موسسات بين المللی توانسته است، شرايطی را رقم زند تا با پايش مداوم آن ها قادر به راهبری پروژه ها شود .

از ديگر دلایل مهم موفقيت بايد فضای سازندگی در كشور و افتخار همكاری با كارفرمايان و مهندسين مشاور ذيصلاح، فهيم و هوشمند را بيان داشت . آنان نيز به سهم خود زمينه پويایی و افزايش دانش كاربردی شركت را فراهم ساخته اند.

 

اعتقاد کامل دارم، سازمانی كه با اصول و استانداردهای مهندسی پايه ريزی شود و مبانی سيستمی در آن مورد توجه قرار گيرد، هم باني شكوفایی استعداد ها شده و هم می تواند به شرکت(G.C)  با محوريت دانش مدار برای هدايت و نگهداری پرسنل تبدیل شود كه در نتيجه توسعه مديريت دانش را به همراه خواهد داشت.

 

با اين عزم قطعا خواهيم توانست سر زندگی، اثربخشی و اميد به آينده دانش آموختگان دانشگاه را افزایش داده و فضایی را برای پرورش مديران لايق و شايسته با تکیه بر مفاهیم علمی و مهارت های کاربردی فراهم سازيم، تا كارآفرينان نسل های بعد باشند.

 

در خاتمه لازم است از تمامی همكارانی كه ما را در اين راه كمك و مساعدت کرده اند، تشكر و قدردانی نمایم .

 

محمود جنتیان
مدیر عامل

پاییز 1396 هجری خورشیدی