تصاویر پروژه وزرا | ۸ بهمن ۱۴۰۲

این تصاویر مربوط به پروژه ساختمان اداری وزرا واقع در خیابان وزرا است. این بنا متعلق به شرکت پترو ایران کیش از شرکت‌های متعلق به وزارت نفت است.
زمان عکاسی: ۸ بهمن ۱۴۰۲
هم اکنون ساختمان تا طبقه مثبت ۶ کار شده است.

ویدیوی تایملپس پروژه وزرا - 7 آبان 1401 تا 3 اردیبهشت 1402

ویدیوی تایملپس پروژه وزرا – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این ویدیو می‌توانید روند کار ساخت ساختمان اداری شرکت نفت را از تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده می‌کنید. این پروژه توسط شرکت بین‌الملل عمران سریر ساخته می‌شود.

گزارش تصویری پیشرفت پروژه ساختمان اداری شرکت پترو ایران کیش خیابان وزرا – ۱۴ دی

شروع پروژه: تیر ۱۴۰۱
پایان: ۲۸ ماه مدت اولیه پروژه
تعداد طبقه: ۱۷
تقریبا ۱۲هزار متربع
وزن کل اسکلت فلزی حدود ۱۴۰۰تن

پروژه‌ی ساختمان اداری شرکت پترو ایران کیش در خیابان وزرا، توسط شرکت عمران سریر در حال ساخت است. این پروژه در ۶ استیج ساخته می‌شود که هر استیج ۳ طبقه را شامل می‌شود. . این ساختمان ۶ طبقه منفی و ۱۱ طبقه مثبت خواهد داشت.
در گزارش زیر عملیات نصب تیرهای استج اول را مشاهده خواهید کرد.