بازدید از روند اجرای پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از روند اجرای پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

اطلاعات بیشتر درباره پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

بازدید از پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

بازدید از پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

به اطلاع می رساند در روز پنجشنبه مورخ 27/03/1400
ریاست هیئت مدیره محترم شرکت بین الملل عمران سریر، جناب آقای مهندس محمدرضا جنتیان و
مدیر عامل محترم شرکت پل رود جناب آقای مهندس پرپینچی (مشاور پروژه)
از روند اجرایی و پیشرفت پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی بازدید میدانی به عمل آوردند و طرفین بر پیشبرد اهداف طرح مطابق برنامه زمانبندی همراه با کیفیت مطلوب جهت حصول منویات کارفرمای محترم تاکید داشتند.

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی(تونل انرژی)

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی(تونل انرژی) تغذیه پست 400 کیلو ولت امام رضا(ع)و ارتباط آن به پست 132 کیلو ولت ارگ (طرح و ساخت)

به اطلاع می رساند، شرکت بین الملل عمران سریر پس از بازگشایی پاکات در کمیسیمون مربوطه با موضوع ” احداث تونل خطوط کابلی تغذیه پست 400 کیلو ولت امام رضا (ع) و ارتباط آن
به پست 132 کیلو ولت ارگ (طرح و ساخت)” از سوی شرکت برق منطقه ای خراسان، به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.
ضمن عرض تبریک به همکاران شرکت که با تلاش مستمر موجبات پیشرفت و تعالی را فراهم ساخته اند امید دارد
با توکل به خداوند متعال و همت و تخصص تمامی ارکان پروژه مشتمل بر

  • طراحی سازه تونل
  • تاسیسات مکانیکی
  • برقی
  • نقشه برداری
  • آزمایشات ژئوتکنیک
  • تهیه کلیه مصالح مورد نیاز

و عملیات اجرایی احداث تونل مذکور به طول تقریبی 5/1 کیلومتر وفق برنامه زمانبندی همراه با کیفیت خوب و قیمت پیمان به انجام رسانند.