تصاویر پروژه احداث ساختمان مرکزی پست بانک – شهریور ۱۴۰۲

کارفرما: پست بانک ایران

مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شارستان

محل اجرای پروژه: تهران، خیابان شهید مطهری

مشخصات کلی پروژه:

۱۰ طبقه اداری روی همکف

یک طبقه هکمف در برگیرنده شعبه مرکزی، صندوق امانات وسالن همایش مرکزی

طبقه منفی یک شامل موتور خانه و تاسیسات جنبی دیتا سنتر، دیتا سنتر مرکزی و خزانه مرکزی

طبقات منفی ۲ تا منفی ۷ با کاربری پارکینگ خودرو در طبقه

برنده مناقصه

برنده قطعه دوم عملیات زیرسازی طرح راه آهناتصــــال جهــــــــرم به شبکـــــــه ریلـــــــــی
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی ، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

برنده مناقصه

برنده مناقصه عملیات اجرایی ایستگاه زیرزمینی کوهسارپروژه متروی خط ۱۰ تهران
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی) موسسه مهندسی رهاب