برنده مناقصه

برنده قطعه دوم عملیات زیرسازی طرح راه آهناتصــــال جهــــــــرم به شبکـــــــه ریلـــــــــی
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی ، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

برنده مناقصه

برنده مناقصه عملیات اجرایی ایستگاه زیرزمینی کوهسارپروژه متروی خط ۱۰ تهران
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی) موسسه مهندسی رهاب

احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند

برنده مناقصه احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند

کارهای موضوع مناقصه عبارت است از: احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی زرند و آسفالت جاده و حیاط مدرسه روستای علی آباد جنب نیروگاه که نقشه ها و شرایط آن به پیوست می باشد شامل: ۱) اجرای مسیر دسترسی نیروگاه سیکل ترکیبی زرند از عملیات خاکی تا تراز لایه توپکا / ۲) اجرای پل اسپشیال عبور از ریل راه آهن / ۳) اجرای کالورت ها، پل ها و دیوار حائل / ۴) اجرای خط کشی و علائم ترافیکی / ۵) اجرای سیل بند / ۶) اجرای آسفالت جاده و حیاط مدرسه روستای علی آباد / ۷) اجرای عملیات اجرایی الحاقی که در صورت صلاحدید کارفرما طبق مقررات به پیمانکار ابلاغ می گردد.

احداث ساختمان مرکزی پست بانک

برنده مناقصه احداث ساختمان مرکزی پست‌بانک ایران

شرح موضوع مناقصه:احداث ساختمان مرکزی پست بانک شامل عملیات تهیه و اجرای زهکش، عایق، اسکلت فلزی، دیوار بتنی و سقفها
کارفرما:پست بانک ایران
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شارستان
محل اجرای کار: محل انجام کارهای موضوع این پیمان تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه عرفان می باشد
عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه: “پروژه احداث ابنیه ساختمان مرکزی پست بانک شامل عملیات تهیه و اجرای زهکش،فونداسیون، عایق، اسکلت فلزی،دیوار بتنی و سقفها به مساحت حدود ۳۰.۰۰۰ متر مربع است.

مجتمع فولاد غدیر نی ریز

مناقصه احداث ساختمان اداری مرکزی و موتورخانه مرکزی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز

احداث ساختمان اداری مرکزی، موتورخانه مرکزی، پست برق و محوطه سازی فضای پیرامون در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز
مشاور و دستگاه نظارت: شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح
دستگاه مناقصه گزار: شرکت فولاد غدیر نی ریز
محل اجرای کار: شهر نی ریز، کیلومتر ۵۰ جاده نی ریز – سیرجان، مجتمع فولاد غدیر نی ریز

برنده مناقصه ایستگاه نقش جهان (2 M) خط 2 قطار شهری اصفهان

برنده مناقصه پروژه سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

شرح فعالیت ها و روش اجرای کار: اجرای این ایستگاه به صورت زیرزمینی و با استفاده از روش NATM جهت انجام عملیات پیش بینی می گردد.
مراحل انجام کار به شرح ذیل است:
تجهیز کارگاه: تسطیح زمین کارگاه، تخریب ساختمان های معارض، نصب تاور کرین، کارگاه های ساخت، ساختمان اداری و …
-۲-۱ مطالعات میراث فرهنگی و باستان شناسی
-۳-۱ اخذ مجوزهای ترافیکی
-۴-۱ استعلام و شناسایی تأسیسات زیربنایی شهری
-۲ اجرای شفت دسترسی و تونل ارتباطی به هسته مرکزی.
۳ حفاری و تحکیم بخش فوقانی هسته مرکزی به روش NATM
-۴ اجرای شمعهای سازه نگهبان و خاکبرداری بخش تحتانی هسته مرکزی.
-۵ اجرای فونداسیون شامل ارتینگ، عایق بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی
-۶ اجرای دیواره ها و سقف ایستگاه.
-۷ عبور دستگاه های حفاری تونل از ایستگاه.
۸- اجرای سکو های طرفین ایستگاه.
۹- اجرای سازه های جانبی ایستگاه شاملLPS,TPS شفت های تهویه، ورودی های ایستگاه، گالری های تهویه و ارتباطی و… به موازات عملیات اجرائی هسته مرکزی

کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور و دستگاه نظارت: مدیر طرح: مهندسین مشاور زایند آب – مشاور: مهندسین مشاور رهساز طرح
محل اجرای کار: اصفهان، چهارراه شکرشکن، واقع در تقاطع خیابا نهای هاتف، احمدآباد، نشاط و حافظ