مناقصه احداث ساختمان اداری مرکزی و موتورخانه مرکزی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز

مجتمع فولاد غدیر نی ریز

احداث ساختمان اداری مرکزی، موتورخانه مرکزی، پست برق و محوطه سازی فضای پیرامون در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز
مشاور و دستگاه نظارت: شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح
دستگاه مناقصه گزار: شرکت فولاد غدیر نی ریز
محل اجرای کار: شهر نی ریز، کیلومتر ۵۰ جاده نی ریز – سیرجان، مجتمع فولاد غدیر نی ریز