ویدیوی تایملپس پروژه وزرا - 7 آبان 1401 تا 3 اردیبهشت 1402

ویدیوی تایملپس پروژه وزرا – 3 اردیبهشت 1402

در این ویدیو می‌توانید روند کار ساخت ساختمان اداری شرکت نفت را از تاریخ 7 آبان 1401 تا 3 اردیبهشت 1402 مشاهده می‌کنید. این پروژه توسط شرکت بین‌الملل عمران سریر ساخته می‌شود.