ویدیوی تایملپس پروژه وزرا – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

ویدیوی تایملپس پروژه وزرا - 7 آبان 1401 تا 3 اردیبهشت 1402

در این ویدیو می‌توانید روند کار ساخت ساختمان اداری شرکت نفت را از تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده می‌کنید. این پروژه توسط شرکت بین‌الملل عمران سریر ساخته می‌شود.