پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان

پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان

پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان

کمیسیون رفع نواقص پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان

ايستگاه متروی کوی امام اصفهان

کمیسیون رفع نواقص پروژه

یکشنبه
۹۸/۰۷/۰۷

در این بخش از اخبار شرکت عمران سریر می توانید تصاویر مرتبط با کمیسیون رفع نواقص پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان را مشاهده نمایید

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازديد عوامل محترم شركت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازديد عوامل محترم شركت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

  • آقاى مهندس رضاييان (رئيس محترم امور پژوهش، توسعه و فناورى)
  • آقاى مهندس زنديه وكيلى (كارشناس ارشد محترم امور پژوهش)
  • آقاى مهندس حميد زعفرانى (ناظر محترم علمى پروژه)
  • آقاى مهندس فريد عليدادى (مجرى محترم پروژه)

و … از فرآیند اجراى پروژه CCB در مورخ ٩٨.٠٧.١٧ صورت گرفت.

با کلیک بر روی این لینک درباره ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران بیشتر بدانید

بازديد از فرآیند اجراى پروژه ايستگاه متروی کوه سنگی

بازديد از فرآیند اجراى پروژه توسط : آقای دکتر محمد رضا کلایی ( شهردار محترم مشهد )، آقای دکتر کاظمی ( معاون محترم شهردار )، آقای مهندس کیامرز ( مدیر عامل محترم قطار شهری مشهد)، آقای مهندس فرزان پور ( مدیر عامل محترم موسسه مهندسی رهاب )، آقای مهندس محمدرضا جنتیان ( رئیس هيئت مديره محترم شرکت) و …

دوشنبه
۹۸/۰۷/۲٩