پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان

پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

کمیسیون رفع نواقص پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

کمیسیون رفع نواقص پروژه

یکشنبه
۹۸/۰۷/۰۷

در این بخش از اخبار شرکت عمران سریر می توانید تصاویر مرتبط با کمیسیون رفع نواقص پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان را مشاهده نمایید

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازدید عوامل محترم شرکت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازدید عوامل محترم شرکت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

  • آقاى مهندس رضاییان (رئیس محترم امور پژوهش، توسعه و فناورى)
  • آقاى مهندس زندیه وکیلى (کارشناس ارشد محترم امور پژوهش)
  • آقاى مهندس حمید زعفرانى (ناظر محترم علمى پروژه)
  • آقاى مهندس فرید علیدادى (مجرى محترم پروژه)

و … از فرآیند اجراى پروژه CCB در مورخ ٩٨.٠٧.١٧ صورت گرفت.

با کلیک بر روی این لینک درباره ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران بیشتر بدانید

بازدید از فرآیند اجراى پروژه ایستگاه متروی کوه سنگی

بازدید از فرآیند اجراى پروژه توسط : آقای دکتر محمد رضا کلایی ( شهردار محترم مشهد )، آقای دکتر کاظمی ( معاون محترم شهردار )، آقای مهندس کیامرز ( مدیر عامل محترم قطار شهری مشهد)، آقای مهندس فرزان پور ( مدیر عامل محترم موسسه مهندسی رهاب )، آقای مهندس محمدرضا جنتیان ( رئیس هیئت مدیره محترم شرکت) و …

دوشنبه
۹۸/۰۷/۲٩