تایم لپس مترو میدان نماز اسلامشهر - یک سال در ده دقیقه - تا اسفند 1400

🎥 یک سال در ده دقیقه – تایم لپس ساخت مترو اسلامشهر – از ابتدا تا اسفند ۱۴۰۱

این ویدیو شامل تصاویر یک سال عملیات عمرانی در مترو میدان نماز اسلامشهر است.
تصاویر تایملپس بعد از چند روز از آغاز عملیات شروع به عکاسی شده است و تا حدود یک سال بعد ادامه داشت.
آخرین تصاویر مربوط به حوالی اسفند سال ۱۴۰۱ است.
شما تصاویر این یک سال را می‌توانید در ۱۰ دقیقه مشاهده کنید..

ویدیوی تایملپس پروژه وزرا - 7 آبان 1401 تا 3 اردیبهشت 1402

ویدیوی تایملپس پروژه وزرا – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این ویدیو می‌توانید روند کار ساخت ساختمان اداری شرکت نفت را از تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده می‌کنید. این پروژه توسط شرکت بین‌الملل عمران سریر ساخته می‌شود.