بازدید مجری خط 7 مترو تهران مهندس یوسفی و هیئت همراه از ایستگاه 17 شهریور

بازدید مجری خط ۷ مترو تهران مهندس یوسفی و هیئت همراه از ایستگاه ۱۷ شهریور

بازدیدی که با حضور مهندس محمود یوسفی مجری خط ۷ و دست‌اندرکاران این خط انجام شد، ایستگاه ۱۷ شهریور که افتتاح آن برای امسال برنامه‌ریزی شده و عملیات ساختمانی آن در حال انجام است، مورد پیمایش میدانی قرار گرفت و در ادامه از آخرین وضعیت ورودی‌های جدید بازدید به‌عمل آمد.

بخش دیگر بازدید انجام شده، سرکشی به ایستگاه در حال احداث خیابان شهدای هفدهم شهریور بود؛ ایستگاهی که با معماری چشم‌نواز فضاهای داخلی، به یکی از ایستگاه‌های خاص خط ۷ تبدیل خواهد شد. قرار است این ایستگاه، خرداد ماه به بهره‌برداری برسد تا خط ۷ یک گام دیگر به تکمیل خود نزدیکتر شود.

این ایستگاه یکصد و چهل و سومین ایستگاه شبکه مترو تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.