بوکان

برنده مناقصه باقيمانده عمليات پروژه احداث باند دوم محور مياندواب بوکان

شرح موضوع مناقصه: با قيمانده عمليات پروژه احداث باند دوم محور مياندواب بوکان از کيلومتر 150 + 32 الی 000 + 36 و 000 + 40 الی 900 +48 –
کارفرما: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
مشاور و دستگاه نظارت: نظارت براجراي تعهد پيمانكار طبق اسناد ومدارك پيمان ، ازطرف كارفرما به عهده مهندسين مشاور برآيند به نشاني تهران- خيابان وليعصر روبروی خيابان جام جم خيابان طاهری پلاک 70 واگذار شده است كه باتوجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود
محل اجرای کار: استان آذربايجان غربی– شهرستا ن میاندواب-بوکان
مدت اجرای پروژه : مدت پيمان 20 ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه مترو اسلامشهر

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه مترو اسلامشهر

مشخصات پروژه
پروژه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی اسلامشهر
۱) ایستگاه میدان نماز در کیلومتراژ حدودی 000+10 از امتداد جنوبی خط سه متروی تهران به سمت اسلامشهر واقع شده است. ۲) تراز ريل: در حدود ۱۷- متر از سطح زمین ۳) طول باکس اصلی ایستگاه حدود ۱۱۰ متر٤) عرض باکس اصلی ایستگاه متغير وحدودا بین ۱۶ تا ۳۰ متر ۵) عرض سکو: 4 متر 6) نوع سکو: کناری ۷) تعداد طبقات: ۲ طبقه همراه با سازه های جانبی ۸) روش اجرای هسته مرکزی: روباز و Top Down ۹) روش اجرای دسترسی ها و ورودی ها: NATM / زیربنا هسته مرکزی: حدود ۳،۵۰۰ متر مربع ۱۱) زیربنای کل: حدود ۱۱،۰۰۰ مترمربع ۱۲) دسترسی به هسته مرکزی با احداث یک تونل دسترسی
محل اجرای کار: استان تهران، شهر اسلامشهر، میدان نماز
مدت اجرای کار: 36 ماه شمسی

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول
عنوان قرارداد: تأمین مصالح و تجهیزات و عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری همراه اول در استان البرز
شرح موضوع کار: اجراي فونداسيون، اسکلت و سفت -کاري و نازک کاري ساختمان اداری همراه اول(کرج)
کارفرما: شرکت ارتباطات سيار ايران
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
محل اجرای کار: استان البرز شهر کرج عظیمیه بلوار طالقانی بالاتر از ساختمان صدا و سیما جنب مخازن تامین آب آشامیدنی منطقه حسن آباد