بوکان

برنده مناقصه باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندواب بوکان

شرح موضوع مناقصه: با قیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندواب بوکان از کیلومتر ۱۵۰ + ۳۲ الی ۰۰۰ + ۳۶ و ۰۰۰ + ۴۰ الی ۹۰۰ +۴۸ –
کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور و دستگاه نظارت: نظارت براجرای تعهد پیمانکار طبق اسناد ومدارک پیمان ، ازطرف کارفرما به عهده مهندسین مشاور برآیند به نشانی تهران- خیابان ولیعصر روبروی خیابان جام جم خیابان طاهری پلاک ۷۰ واگذار شده است که باتوجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود
محل اجرای کار: استان آذربایجان غربی– شهرستا ن میاندواب-بوکان
مدت اجرای پروژه : مدت پیمان ۲۰ ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه مترو اسلامشهر

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه مترو اسلامشهر

مشخصات پروژه
پروژه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی اسلامشهر
۱) ایستگاه میدان نماز در کیلومتراژ حدودی ۰۰۰+۱۰ از امتداد جنوبی خط سه متروی تهران به سمت اسلامشهر واقع شده است. ۲) تراز ریل: در حدود ۱۷- متر از سطح زمین ۳) طول باکس اصلی ایستگاه حدود ۱۱۰ متر۴) عرض باکس اصلی ایستگاه متغیر وحدودا بین ۱۶ تا ۳۰ متر ۵) عرض سکو: ۴ متر ۶) نوع سکو: کناری ۷) تعداد طبقات: ۲ طبقه همراه با سازه های جانبی ۸) روش اجرای هسته مرکزی: روباز و Top Down ۹) روش اجرای دسترسی ها و ورودی ها: NATM / زیربنا هسته مرکزی: حدود ۳،۵۰۰ متر مربع ۱۱) زیربنای کل: حدود ۱۱،۰۰۰ مترمربع ۱۲) دسترسی به هسته مرکزی با احداث یک تونل دسترسی
محل اجرای کار: استان تهران، شهر اسلامشهر، میدان نماز
مدت اجرای کار: ۳۶ ماه شمسی

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول
عنوان قرارداد: تأمین مصالح و تجهیزات و عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری همراه اول در استان البرز
شرح موضوع کار: اجرای فونداسیون، اسکلت و سفت -کاری و نازک کاری ساختمان اداری همراه اول(کرج)
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار ایران
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
محل اجرای کار: استان البرز شهر کرج عظیمیه بلوار طالقانی بالاتر از ساختمان صدا و سیما جنب مخازن تامین آب آشامیدنی منطقه حسن آباد