آئین کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث تونل هونی (تاراز)

آئین کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث تونل هونی (تاراز) در محور بازفت – مسجد سلیمان

در راستای برنده شدن شرکت بین الملل عمران سریر و طی فرایند تشریفات برگزاری مناقصه پروژه “احداث تونل هونی (تاراز) در محور بازفت – مسجد سلیمان”، آئین کلنگ زنی جهت شروع عملیات اجرایی پرونده مذکور با حضور مردم منطقه، استاندار محترم چهارمحال بختیاری و هیئت همراه، مدیر کل منطقه غرب و مرکز شرکت ساخت و توسعه زیر بنایی حمل و نقل کشور، مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر و سایر مسئولین ستادی از وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید. احداث این تونل با هدف اتصال استان خوزستان به استان چهارمحال بختیاری که چشم اندازی روشن برای توسعه این جاده بین استانی است آغاز گردیده و طول مدت اجرا این پروژه سه سال می باشد. احداث تونل هونی (تاراز) می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های رفت و آمد، کاهش هزینه سوخت، افزایش ایمنی جاده، کاهش تصادفات، رونق گردشگری، سهولت دسترسی اهالی منطقه و… را داشته باشد و همچنین حجم مراودات استانی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

موفقیت در انجام ممیزی خارجی (شخص ثالث) توسط شرکت Atomstroyexport -JSC ASE

موفقیت در انجام ممیزی خارجی (شخص ثالث) توسط شرکت Atomstroyexport -JSC ASE

ضمن عرض تبریک به خانواده بزرگ بین الملل عمران سریر، با افتخار به اطلاع می رساند این شرکت به منظور ارزیابی کیفی جهت استقرار
در Vendor List
پیمانکاران برگزیده نیروگاه اتمی بوشهر، همچنین حصول اطمینان از انطباق دستورالعمل ها و استاندارد های بین المللی، در روزهای
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
و
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
توسط شرکت Atomstroyexport -JSC ASE
.مورد ممیزی خارجی قرار گرفت و موفق به کسب امتیازات لازم گردید