میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران
میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

برگزاری کمیسیون تحویل موقت پروژه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

نمایندگان کارفرما

 • مهندس نصیری ، معاونت فنی سازمان
 • مهندس صبوری ، مدیر نظارت سازمان
 • مهندس جعفرزاده ، مدیر طراحی
 • مهندس مقنیان مدیر پروژه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نماینده مشاور

مهندس نیک گفتار مدیر پروژه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نمایندگان پیمانکار

مهندس مشایخی ، مدیر پروژه و
مهندس حسنلو سرپرست کارگاه پروژه احداث ساختمان های اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری استان تهران

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا

چگونه توانستیم شرایط حمایتی از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا ایجاد نماییم؟

در بازدید از پروژه خط ۷ مترو تهران که در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور:

 • مدیر عامل محترم مترو تهران (جناب آقای مهندس امام)
 • مجری محترم خط ۷ مترو تهران (جناب آقای مهندس یوسفی)
 • مدیر عامل محترم شرکت بهروی (جناب آقای مهندس شمسی)
 • مدیر پروژه محترم خط هفت- شرکت بهروی (جناب آقای مهندس حیدری)
 • مدیر پروژه محترم خط هفت -شرکت سپاسد (جناب آقای مهندس خلیلی)
 • سرپرست کارگاه محترم خط هفت-شرکت سپاسد (جناب آقای مهندس نعمت زاده)
 • معاونت فنی محترم خط هفت-شرکت مترو (جناب آقای مهندس لطفی)

انجام گردید، گزارش مبسوط از مجموعه اقدامات انجام شده توسط شرکت بین الملل عمران سریر از روند اجرای عملیات پروژه ارائه گردید.

همزمانی شروع به کار پروژه و مشاغل با ریسک متوسط از اول اردیبهشت ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شد
تا مدیران پروژه با تغییر در زمان و روش اجرای کار شرایط حمایتی را برای کسب و کارهای حوالی محل اجرای پروژه ایجاد نمایند
و از مصادیق آن اجرای عملیات حفاری و تحکیم از تراز تیکت هال مربوط به گالری ورودی شمالی می باشد
که اجرای آن بدلیل ملاحظات مشاغلی که تازه شروع به کار کرده بودند در دو بازه زمانی مجزا صورت پذیرفت.

حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا
ایستگاه مترو خط 7

با توجه به بافت فرسوده محل اجرای پروژه برای هر گونه عملیات اجرایی در منطقه
فرآیند مدیریت ریسک می بایست بیش از پیش با دقت بالا و به صورت مستمر در
پایین ترین سطح عملیات اجرایی آن صورت گیرد
در همین راستا نشست مغازه ها و منازل مسکونی اطراف بعنوان یکی از
ریسک های بالقوه شناسایی و راه حل اجرای حفاری و تزریق بعنوان risk response در نظر گرفته شد.
پارکینگ شتر داران بالاتر از میدان قیام در خیابان ری که این روزها به نام کوچه شهید دیانی شناخته می شود
از جمله اماکن قدیمی شهر تهران است که در حین اجرای پروژه با عنایت ویژه از آن صیانت بعمل آمده است.