تصاویر پروژه احداث ساختمان مرکزی پست بانک – شهریور ۱۴۰۲

کارفرما: پست بانک ایران

مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شارستان

محل اجرای پروژه: تهران، خیابان شهید مطهری

مشخصات کلی پروژه:

۱۰ طبقه اداری روی همکف

یک طبقه هکمف در برگیرنده شعبه مرکزی، صندوق امانات وسالن همایش مرکزی

طبقه منفی یک شامل موتور خانه و تاسیسات جنبی دیتا سنتر، دیتا سنتر مرکزی و خزانه مرکزی

طبقات منفی ۲ تا منفی ۷ با کاربری پارکینگ خودرو در طبقه

احداث ساختمان مرکزی پست بانک

برنده مناقصه احداث ساختمان مرکزی پست‌بانک ایران

شرح موضوع مناقصه:احداث ساختمان مرکزی پست بانک شامل عملیات تهیه و اجرای زهکش، عایق، اسکلت فلزی، دیوار بتنی و سقفها
کارفرما:پست بانک ایران
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شارستان
محل اجرای کار: محل انجام کارهای موضوع این پیمان تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه عرفان می باشد
عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه: “پروژه احداث ابنیه ساختمان مرکزی پست بانک شامل عملیات تهیه و اجرای زهکش،فونداسیون، عایق، اسکلت فلزی،دیوار بتنی و سقفها به مساحت حدود ۳۰.۰۰۰ متر مربع است.