برنده مناقصه

برنده مناقصه عملیات اجرایی ایستگاه زیرزمینی کوهسارپروژه متروی خط ۱۰ تهران
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی) موسسه مهندسی رهاب