برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی(تونل انرژی)

برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی(تونل انرژی) تغذیه پست ۴۰۰ کیلو ولت امام رضا(ع)و ارتباط آن به پست ۱۳۲ کیلو ولت ارگ (طرح و ساخت)

به اطلاع می رساند، شرکت بین الملل عمران سریر پس از بازگشایی پاکات در کمیسیمون مربوطه با موضوع ” احداث تونل خطوط کابلی تغذیه پست ۴۰۰ کیلو ولت امام رضا (ع) و ارتباط آن
به پست ۱۳۲ کیلو ولت ارگ (طرح و ساخت)” از سوی شرکت برق منطقه ای خراسان، به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.
ضمن عرض تبریک به همکاران شرکت که با تلاش مستمر موجبات پیشرفت و تعالی را فراهم ساخته اند امید دارد
با توکل به خداوند متعال و همت و تخصص تمامی ارکان پروژه مشتمل بر

  • طراحی سازه تونل
  • تاسیسات مکانیکی
  • برقی
  • نقشه برداری
  • آزمایشات ژئوتکنیک
  • تهیه کلیه مصالح مورد نیاز

و عملیات اجرایی احداث تونل مذکور به طول تقریبی ۵/۱ کیلومتر وفق برنامه زمانبندی همراه با کیفیت خوب و قیمت پیمان به انجام رسانند.