تصاویر پروژه وزرا | ۸ بهمن ۱۴۰۲

این تصاویر مربوط به پروژه ساختمان اداری وزرا واقع در خیابان وزرا است. این بنا متعلق به شرکت پترو ایران کیش از شرکت‌های متعلق به وزارت نفت است.
زمان عکاسی: ۸ بهمن ۱۴۰۲
هم اکنون ساختمان تا طبقه مثبت ۶ کار شده است.