شناخت پروژه

ایستگاه متروی قیطریه

ایستگاه متروی قیطریه با سطح زیربنا حدود ۱۵۰۰۰ مترمربع و با سکوی مسافرگیری به طول ۱۴۰ متر
از ایستگاه های منحصر به فرد در شمال خط یک مترو تهران می باشد.

ایستگاه متروی قیطریه در تقاطع خیابان دکتر شریعتی و پل رومی واقع است
و با اتمام ساخت سکو، سالن تهیه بلیط، نازک کاری، احداث دسترسی ها
و تکمیل سازه های جانبی به بهره برداری رسیده است.

ایستگاه متروی قیطریه به دلیل طرح ویژه پدافند غیرعامل از اهمیت بسیاری از نظر پناهگاه وضعیت بحرانی و
دسترسی های ترافیکی برای اهالی شمیرانات برخوردار است.

شما می توانید سایر پروژه های شرکت عمران سریر در حوزه راه آهن شهری را در این لینک بررسی نمایید.