عملیات اجرایی ایستگاه میدان قیام(H7) خط ۷ متروی تهران

موضوع پیمان : عملیات اجرایی ایستگاه  میدان قیام(H7) خط ۷ متروی تهران شامل سازه موقت، سازه اصلی، نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی

کارفرمای اصلی : شهرداری تهران – شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نام کارفرما : شرکت مهندسی سپاسد

نام مشاور قرارداد :شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران

محل اجرا: تهران

تاریخ شروع: ۱۳۹۴

مدت پیمان: ۲۱ ماه

رشته اصلی مرتبط: راه – ابنیه

نوع کار: حمل و نقل شهری (مترو)

زیر بنا: ۱۱۰۰۰ متر مربع

نفر روز صرف شده در پروژه: ۲۱۸.۶۱۰

نوع کاربری: عمومی – خدمات شهری

بخش های مختلف پروژه:

  • احداث هسته مرکزی شامل تراز سالن فروش بلیط، سکو و زیرسکو
  • ساخت شفت پله های فرار و آسانسورها
  • احداث ورودی های مربوط به ایستگاه
  • احداث هواسازها و هواکش های مربوطه
  • احداث پست برق، LPS و رکتیفایر
  • انجام عملیات محوطه سازی

ویژگی خاص:

  • اجرای هسته مرکزی به روش سرپوشیده با شمع و ریب و حفاری به روش NATM
  • اجرای حفاری و تحکیم موقت گالری ها با روش لتیس یا قاب بهمراه مش و شاتکریت
  • اجرای حفاری و تحکیم موقت شفت ها با روش شمع و ویل یا استرات بهمراه مش و شاتکریت

برای مشاهده سایر پروژه های شرکت عمران سریر در حوزه راه آهن شهری کلیک کنید.

احجام کلی:

۰
شاتکریت (مترمربع)
۰
مش بندی (کیلوگرم)
۰
فریم گذاری (کیلوگرم)
۰
خاکبرداری ماشینی (متر مکعب)
۰
آرماتوربندی (کیلوگرم)
۰
قالب بندی (متر مربع)
۰
بتن ریزی (مترمکعب)

کارفرما: