• بازدید از پروژه های مترو مشهد
  بازدید از پروژه های مترو مشهد
 • بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع)
  بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز از پروژه مترو ایستگاه امام حسین (ع) شیراز
 • برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط 7 مترو تهران
  برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE
 • میادین میوه وتره بار شهرداری تهران
  میادین میوه وتره بار شهرداری تهران
 • حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا
  حمایت از مشاغل در مقابل شیوع ویروس کرونا
 • اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات
  اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات
 • دهم تیر روز ملی صنعت و معدن
  دهم تیر روز ملی صنعت و معدن
 • فیلم عمران سریر
  فیلم عمران سریر
 • کاتالوگ سریر
  کاتالوگ سریر
 • ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران
  ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران
 • پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران
  پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران
 • ایستگاه راه آهن اسفراین
  ایستگاه راه آهن اسفراین
 • بازدید از پروژه مترو امام حسین
  بازدید از پروژه مترو امام حسین
 • پایانه ها
  پروژه احداث پایانه جنوبی خط 3 متروی تهران
 • ورود دستگاه حفاری تونل به ایستگاه مترو امام حسین شیراز
  ورود دستگاه حفاری تونل به ایستگاه مترو امام حسین شیراز
 • پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان
  پروژه ايستگاه متروی کوی امام اصفهان
 • پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران
  پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران
 • بازديد از فرآیند اجراى پروژه ايستگاه متروی کوه سنگی
 • ارزیابی تحقق تعهدات و الزامات HSE در پروژه شیروان
 • ساختمان اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار
  سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *